Stor samverkansövning i Umeå

Torsdag 17 oktober kommer polis, räddningstjänst och akutsjukvård att genomföra en större övning i Umeå.

Övningen kommer äga rum någon gång under torsdagen centralt inne i Umeå kommun. Syftet med övningen är att testa, utvärdera och utveckla samverkan mellan aktörerna vid särskilt allvarliga händelser. Denna typ av samverkansövning, där akutsjukvård, polis, räddningstjänst och andra aktörer övar gemensamt genomförs regelbundet och i den här storleksklassen en gång per år.

– Den här typen av övningar och regelbunden dialog mellan aktörer är helt avgörande för att vi ska kunna skapa fungerande rutiner och effektiv samordning vid större olyckor och kriser, säger Lars-Åke Löfqvist, övningsledare vid ambulansen i Umeå.

För att kunna testa organisationerna ordentligt och få det så realistiskt som möjligt för de övande hålls information om vad övningen handlar om och vart den exakt äger rum hemligt för de medverkande.

Placeringen är så till att allmänheten inte kommer påverkas men det kan förekomma höga ljud, rökutveckling samt stora grupper med blåljuspersonal. Skyltar med ordet ”Övning” på kommer finnas i anslutning till övningsplatsen.

En del i övningen genomförs även inne på Norrlands universitetssjukhus vilket innebär att markörer även kan komma att synas på och i anslutning till framförallt sjukhusets akutmottagning.

Det kan komma att köra en del utryckningsfordon på gatorna i Umeå i samband med övningen men inga blåljus eller sirener kommer att användas av övande fordon. Om det kommer fordon med blåljus och siren så är det ett skarpt läge, det vill säga att någonting händer i verkligheten.

Övningen kommer inte att påverka ordinarie verksamhet inom hälso- och sjukvården.

Tillbaka till nyhetslistan