Storslam för Västerbottens YH-utbildningar

Västerbotten har beviljats 19 yrkeshögskoleutbildningar för 2020 inom flera branschområden.

Personer sitter och arbetar vid dator

Under onsdagen tillkännagav YH-myndigheten vilka YH-utbildningar man valt att godkänna med uppstart under det kommande året. Västerbotten är en av vinnarna där 19 av 30 sökta utbildningar beviljats uppstart, bland annat fem mycket efterfrågade tekniker- och ingenjörsutbildningar.

- Det är mycket positiva besked, menar Stina Johansson som jobbar med YH- och kompetensförsörjningsfrågor vid Region Västerbotten. Arbetsmarknaden har ett stort behov av kvalificerad arbetskraft, inte minst industrin.

En YH-utbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på en arbetsplats. De erbjuds inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och kan finnas på flera orter, inte bara orter med högskolesäten.
Region Västerbotten, som har ansvaret att analysera och stimulera det regionala kompetensförsörjningsbehovet, har tillsammans med utbildningsanordnare och näringsliv jobbat intensivt under många år för att få fler YH-utbildningar till länet. Bland annat är etableringen av Northvolt i Skellefteå något som kommer kräva särskilda kompetensbehov som YH-utbildningar kan täcka.

- Det här kommer ha stor betydelse för kompetensutvecklingen och arbetsmarknaden i Västerbotten, säger Rickard Carstedt, regionråd vid Region Västerbotten. Vi har jobbat hårt med just YH-frågan i vårt påverkansarbete, t.ex. genom plattformar som Västerbotten på Grand Hôtel och Västerbotten i Almedalen. Där har vi i flera år uppvaktat och fört dialog med beslutsfattare och myndigheter om behovet av fler YH-utbildningar till Västerbotten.

Bland de beviljade utbildningarna finns bland annat:
Processtekniker Underhåll och Driftsäkerhet - Skellefteå
Futuregames – utvecklare mobila plattformar - Skellefteå
Arbetsmiljöingenjör - Skellefteå
Internationell handelslogistiker - Umeå
Specialistundersköterska multisjuka äldre - Lycksele, Norsjö, Storuman och Sorsele
Trafiklärare - Vännäs

För att ta del av hela listan av beviljade utbildningar, klicka här

För mer information:
Stina Jonsson
070-365 45 70, stina.johansson@regionvasterbotten.se

Rickard Carstedt
070-242 10 94
richard.carstedt@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan