Storumans sjukstuga får 5G

Storumans sjukstuga är först ut i Region Västerbotten att installera 5G. Satsningen innebär en möjlighet att testa nya innovationer och digitala lösningar.

Storumans sjukstuga
Storumans sjukstuga Foto: Veronica Lundsten

Under hösten 2020 ska 5G installeras i Storumans sjukstuga som en del i projektet 5G för vård och omsorg i Övre Norrland, under projekttiden kommer ytterligare tre ställen i Västerbotten och Norrbotten att få 5G.

- Jag är stolt över att finansieringen för projektet har rotts i land, jag tror det finns stora möjligheter med den nya tekniken, säger Pia Kristiansson, projektledare i Närsjukvården, södra Lappland.

Satsningen är i huvudsak finansierad av EU-medel via tillväxtverket och Region Västerbottens projektmedel och leds av Luleå tekniska universitet.

Ett samarbete 

Både Region Västerbotten och Storumans kommun bedriver verksamheter i fastigheten som kommunen äger vilket bidragit till ett samarbete i utvecklingen. Att utvecklingen är intressant för båda aktörerna är också en anledning till att det är just Storumans sjukstuga som är först ut att få 5G. 

Peter Berggren, områdeschef för närsjukvården i Södra Lappland, ser fler fördelar i att Storumans sjukstuga är först ut. 

- Det är en styrka att testa i glesbygd på en mindre enhet under enklare förhållande än att börja tester i komplexa och stora miljöer. Om det fungerar här är det stor sannolikhet att det fungerar på våra större sjukhus och lasarett också, säger Peter Berggren. 

Femte generationens mobilnät

5G är femte generationens mobilnät och har större kapacitet än tidigare generationer. 5G möjliggör användning av ny teknik som kan utveckla vården, de tekniska lösningarna blir dessutom enklare, billigare och säkrare. En ny teknik som kan utnyttjas med 5G är smarta sjukhussängar och bäddmadrasser. De nya sängarna kan kommunicera med personalen och med hjälp av sensorer meddela om en person exempelvis ramlat, den kan även uppge olika mätvärden som personalen behöver veta. 

- Det finns även företag som utvecklat smarta duschar, det kan vara obekvämt att bli duschad av en annan människa och då kan man istället få hjälp av en robot med AI, berättar Pia Kristiansson. 

5G gör det möjligt att arbeta snabbare och bättre med exempelvis röntgenbilder och mammografibilder. Det medför att man kan göra fler undersökningar direkt vid sjukstugor och hälsocentraler som tidigare gjorts vid länets lasarett och sjukhus.

Klimatsmartare

Energiförbrukningen är upp till tio gånger lägre i 5G jämfört med tidigare mobilnätsgenerationer vilket gör det nya mobilnätet klimatsmartare. Med 5G möjliggörs även energioptimering i lokaler och fastigheter. Energioptimeringen sker exempelvis genom sensorer som känner av hur många personer som är i ett rum och vilken temperatur som behövs vid olika tillfällen.

Viktigare än någonsin 

- Nu är det viktigare än någonsin att vi har ett välfungerande nät, säger Pia Kristiansson. 

När covid -19-pandemin gjorde att stora delar av världen stängde ner säger Pia Kristiansson att samhället fortsatte att fungera på distans. Hon berättar även att de ser en möjlighet att utveckla vården med smarta funktioner, en förhoppning är att företag i länet ska vilja utveckla nya tekniska lösningar för vård och omsorg. 

-Projektet kommer tillsammans med Storumans kommun och Region Västerbotten att anordna ett årligt event under de tre år som projektet pågår som riktar sig till näringslivet, säger Pia Kristiansson. 

Tillbaka till nyhetslistan