NYHETER 2020-05-25

Strategi för samisk hälsa antagen i Region Västerbotten

Region Västerbotten har antagit en strategi för samisk hälsa. Strategin har arbetats fram av Kunskapsnätverket för samisk hälsa under 2017-2019 och ska bidra till en kulturanpassad hälso- och sjukvård. – Vår intention är att det ska implementeras i regionernas handlingsplaner, säger Laila Daerga, länskoordinator i Västerbotten för kunskapsnätverket.

 

 

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan flera regioner, Sametinget och samiska organisationer. Nätverket startade som ett projekt 2017 men har sedan årsskiftet övergått till att ingå i regionernas ordinarie verksamhet.

Under projekttiden tog kunskapsnätverket fram en strategi för samisk hälsa som Region Västerbotten antog i februari 2020.

– Det känns roligt att vi har kunnat utforma detta tillsammans och att alla regioner har antagit strategin. Det är ett steg i rätt riktning och att vi samarbetar gör oss starkare, säger Laila Daerga.

Strategi för samisk hälsa

Målet med strategin är att hälso- och sjukvården ska bli mer kulturanpassad. Kortfattat innebär den en höjd kulturkompetens bland anställda, utveckling av arbetssätt och metoder, ökad synlighet av samiska språk och samisk kultur, främjande av samisk hälsoforskning och kunskapsutveckling för en jämlik hälsa samt verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

– Kunskapsnätverket är den samiska patientens förlängda arm och vi hoppas att de ska känna sig välkomnade, inkluderade och ha tillit till vården, berättar Laila Daerga.

Utbildning i kulturförståelse

Under projekttiden har nätverket påbörjat arbetet med att utbilda medarbetare inom vården om samisk kultur och kulturförståelse. Under 2020 kommer utbildningsinsatserna fortsätta och det kommer dessutom att lanseras en e-utbildning i samisk kulturförståelse som är framtagen av Kunskapsnätverket för samisk hälsa. Laila Daerga berättar att det finns ett genuint intresse hos vårdpersonal att lära sig mer.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna samt Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund.

Strategi för samisk hälsa, pdf

Läs mer om Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Tillbaka till nyhetslistan