NYHETER 2019-08-21

Svenskt Ambulansflyg har upphandlat flygplan

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandlingen av en nationell ambulansflygflotta och tecknade idag den 21 augusti kontrakt med den vinnande leverantören Pilatus Aircraft Ltd. (Schweiz). Anskaffningen omfattar sex flygplan med option för upp till fyra ytterligare flygplan. Flygplanen kommer att levereras under 2021.

Handskaknung
Markus Bucher, CEO Pilatus och Annika Tännström, förbundsordförande. Foto: Klas Sjöberg

Flygplanen av modell PC-24 är en modern jetmaskin med specialanpassad medicinsk inredning i kabinen och avancerad navigations- och kommunikationsutrustning ombord.

Rymlig kabin

Den rymliga kabinen gör det möjligt att transportera tre liggande patienter samtidigt och är anpassad för IVA-, kuvös- och ECMO-transporter och kan enkelt byggas om så att organtransporter kan genomföras med upp till sju sittplatser för personal.

– Genom att samverka nationellt kan vi minska miljöpåverkan, sänka kostnaderna och öka patientsäkerheten. Samtidigt kan vi, med landets samtliga regioner som medlemmar, erbjuda trygga och stimulerande arbetsförhållanden för flygande sjukvårdspersonal, säger Annika Tännström, förbundsstyrelsens ordförande.

Pilatus

Patientsäkra transporter

Flygplanets prestanda och kapacitet och den rymliga och anpassningsbara kabinen, skapar bästa tänkbara förutsättningar att genomföra patientsäkra och effektiva transporter och innebär att Svenskt Ambulansflyg kan tillgodose alla regionernas behov av olika flygambulanstransporter.

– Genom att vi har tecknat kontrakt med Pilatus så har Svenskt Ambulansflyg passerat en viktig milstolpe på vägen mot ett nationellt ambulansflyg med driftstart 2021. Vi ser fram emot ett nära och bra samarbete med Pilatus, säger förbundsdirektör Andreas Eriksson.

Bevarar marktryck

Flygplanets breda lastdörr och anpassade medicinska inredning garanterar en hög kvalitet och säkerhet för såväl enklare som mera avancerade transporter, allt ifrån små barn i kuvös till svårt skadade eller sjuka patienter på intensivvårdsbår.

– Flygplanets förmåga att bevara marktryck på hög höjd gör transporterna både säkra och snabba för framförallt skall- och bröstkorgsskadade patienter, säger överläkare Helge Brändström, Svenskt Ambulansflygs medicinska rådgivare och chef för flygläkarjouren i Umeå.

Om Svenskt Ambulansflyg:

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ägs och finansieras av Sveriges samtliga 21 regioner. Svenskt Ambulansflygs ändamål är att för medlemmarna (regionerna) tillhandahålla ambulansflyg.

Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.

Uppdraget innefattar att upphandla, äga och finansiera flygplan, upphandla flygoperativ och teknisk drift, samordna beställningar och genomföra flygambulansuppdrag genom tillhandahållande av beställnings- och koordineringscentral, samordna och effektivisera inköp och drift av medicintekniska produkter och bemanna flygplanen med vårdpersonal.

Läs mer om Svenskt Ambulansflyg: https://www.svenskt-ambulansflyg.se

Tillbaka till nyhetslistan