NYHETER 2022-05-13

Sveriges bästa diabetesteam finns i Skellefteå

Erikslids hälsocentral i Skellefteå har Sveriges bästa diabetesteam. Igår fick de ta emot utmärkelsen Årets kvalitetspris primärvården 2021 i samband med den pågående Endodiabeteskonferensen i Helsingborg. "Det här gör en motiverad att bli ännu bättre – vi vill ju inte vara sämre nästa år", säger diabetessjuksköterskan Navara Raja och skrattar.

Navara Raja, diabetessjuksköterska och Elisabeth Arvidsson, tidigare diabetesansvarig läkare på Erikslids hälsocentral, tog emot utmärkelsen Årets kvalitetspris primärvården 2021 under en tillställning i Helsingborg 12 maj. Foto: Per Strömbro/Region Västerbotten

Hon tog emot priset på plats tillsammans med distriktsläkaren Elisabeth Arvidsson som drog igång diabetesteamet tillsammans med den dåvarande diabetessjuksköterskan Pia Ådell år 2010. Även Pia var på plats.

– Det är jätteroligt att få utmärkelsen och jag hoppas att det kommer att forskas i vad vårt arbete har för betydelse. Leder våra insatser till färre fall av exempelvis stroke eller hjärtinfarkter? Det skulle vara intressant att få svar på det en dag, säger Elisabeth Arvidsson som numera är pensionär.

Emma Holmström tog över rollen som diabetesansvarig läkare i fjol men oavsett sjuksköterskor och läkare som kommer och går består teamet. Det behövs.

– Vi tog emot 463 besök i fjol år och siffran ökar stadigt. Det är en kombination av att Skellefteå växer kraftigt och att vi upptäcker nya prediabetesfall via läkarbesök och Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, som Region Västerbotten erbjuder alla 40-, 50- och 60-åringar, säger Navara Raja.

Engagemanget är avgörande

Diabetesteamet på Erikslid har länge tillhört toppskiktet i Västerbotten. De tror själva att det beror på att de arbetar på ett lite annorlunda sätt än många andra.

– Då Erikslids hälsocentral under en längre period saknat tillräckligt med fasta läkare har det största ansvaret legat på diabetessköterskan. Vi har inte kunnat erbjuda årliga besök hos läkare, i stället har årsbesöken till diabetessköterska varit grunden där en helhetssyn av patienten har varit avgörande och uppgifter från detta besök har sedan diskuterats med en utsedd diabetesansvarig läkare vid regelbundna ronder varje vecka, säger Elisabeth Arvidsson

Hon förklarar att det har bidragit till en kontinuitet och att beslut om exempelvis medicinering kunnat tas efter diabetessköterskans noggranna kartläggning. Om behov av läkarbesök krävts har det kunnat prioriteras till de som behövt det mest.

Sedan handlar det om engagemang men även en stöttande ledning.

– Diabetes är en mycket komplicerad sjukdom och även om patienten har ett eget ansvar krävs ett stort engagemang från vår sida. Då finns det alltid en väg framåt. Jag är mycket tacksam över att vi har kunnat fortsätta att träffa patienter som har velat under pandemin när så mycket annat pausades, säger Navara Raja.  

Om utmärkelsen

Det är Svensk Förening för Diabetologi som tilldelar utmärkelsen Årets kvalitetspris primärvården till ett diabetesteam som genom enskilt och gemensamt arbete uppnått en tydlig förbättring eller bibehållit en i nationellt perspektiv hög kvalitetsnivå inom diabetesvården. Det sker baserat på 24 parametrar från nationella diabetesregistret (NDR), där Erikslids hälsocentral i nuläget är bäst i Sverige. Priset för årets diabetesteam är 20 000 kronor, som kan användas för vidareutbildning.

Tillbaka till nyhetslistan