Tandsköterskeutbildningen i Umeå får högsta betyg

Under oktober 2019 genomfördes en kvalitetsgranskning av tandsköterskeutbildningen i Umeå och bedömningen blev ”Mycket hög kvalitet”, vilket är det högsta betyget som går att få.

Tandsköterskeutbildning
Övre raden från vänster: Karin Lidvall, utbildningsledare, Ulrika Funegård Hellsing, ordförande i ledningsgruppen, Åsa Eriksson, klinisk lärare. Nedre raden från vänster: Ann-Marie Nestander Andersson, klinisk lärare och Sara Hägglund, huvudlärare. Foto: Hamdija Comic

Tandsköterskeutbildningen i Umeå är samarbete mellan Region Västerbotten och Umeå kommun sedan många år tillbaka. Under 2019 genomförde Myndigheten för yrkeshögskolan, YH-myndigheten, en fördjupad kvalitetsgranskning av utbildningen.

Positivt för alla

Omdömet är bästa möjliga och något som bara cirka 15 procent av landets utbildningar når upp till.

– Detta är oerhört positivt för alla som dagligen jobbar med utbildningen och för alla studenter. Även för tandvården i länet är det bra att veta att framtidens tandsköterskor utbildas på allra bästa sätt, säger utbildningsledare Karin Lidvall vid utbildningstandvården, Region Västerbotten.

De ansvariga för utbildningen, utbildningstandvården inom Region Västerbotten, Umevux och Umeå kommun, har tillsammans under många år aktivt arbetat för att utveckla utbildningens kvalitet och skapa en tandsköterskeutbildning i framkant.

– Utan det fantastiskt fina samarbetet och allas genuina engagemang skulle vi inte ha uppnått den här kvaliteten, säger Annika Svensson ansvarig för Umeå kommuns yrkeshögskola och formell utbildningsanordnare. Inte minst vår utbildningsledare, Karin Lidvall, har oerhörd betydelse för att allt ska fungera i vardagen som tänkt.

Eftertraktade studenter

Utbildningar inom yrkeshögskolan är alltid eftergymnasiala och framtagna tillsammans med branschen och arbetslivet utifrån deras behov, vilket garanterar att examinerade studenter är väldigt eftertraktade på arbetsmarknaden.

Runt om på länets tandvårdskliniker finns även många kompetenta handledare som lotsar och stöttar sina blivande kollegor in i yrket.

Jobb direkt

Nio av tio som går en yrkeshögskoleutbildning får jobb direkt efter examen och mer än hälften hittar sina framtida arbetsgivare redan ute på sin praktik, eller Lärande i arbete, LIA, som det kallas inom yrkeshögskolan. Det är en av framgångsfaktorerna som lockar allt fler till yrkeshögskoleutbildningar.

– Jag började som ansvarig för kommunens yrkeshögskolesatsningar 2014, och bara på de här sex åren har massor hänt. Förr visste knappt någon vad en yrkeshögskola var och alla förknippade kvalificerade utbildningar med universitet och högskola, berättar Annika Svensson.

Idag har Annika Svensson nästan dagliga kontakter med såväl branschfolk med behov av kompetens, som med blivande studenter som letar en bra utbildning.

– Yrkeshögskolan leder till jobb med goda karriärmöjligheter på relativt kort tid, säger hon.

Populär utbildning

Tandsköterskeutbildningen är en 1,5-årig utbildning som varvar teori och praktik, där ingen dag är den andra lik och där utvecklingsmöjligheterna inom yrket är goda. Yrket kräver både stor social, teknisk och kommunikativ kompetens, förutom ett gott ordningssinne och en känsla för teamwork.

– Varje ansökningsomgång brukar locka mellan 150–200 sökande, så den är oerhört populär. Att utbildningen nu även har fått ett kvitto på att den håller mycket hög kvalitet även i myndighetens ögon, lär inte minska intresset, säger Karin Lidvall.

I februari öppnar en ny ansökningsomgång för dryga trettiotalet nya studenter inför hösten 2020.

Tillbaka till nyhetslistan