Trygga och öppna arbetsplatser är viktigt för Region Västerbotten

Att som offentliganställd lämna uppgifter om sin verksamhet är en grundlagsskyddad rättighet, något som ledningen för Region Västerbotten betonar. – Det är viktigt att medarbetare i offentlig verksamhet kan säga vad man tänker och tycker, både internt och externt, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Kent och Kia
Alla medarbetare ska känna sig trygga med att lyfta problem på arbetsplatsen, menar Kia Ronnhed och Kent Ehliasson. Foto: Malin Grönborg

Tidningarna VK, Norran och Folkbladet samt SVT Västerbotten och Sveriges Radio Västerbotten har tillsammans arbetat med en granskning som fått namnet #Tystnaden där man bland annat frågat medarbetare om de känner till meddelarfriheten och om de vågar uttala sig kritiskt om arbetsgivaren offentligt eller till media.

Tydliggöra rättigheter

Mot bakgrund av veckans medierapportering vill Region Västerbotten tydliggöra medarbetarnas rättigheter när det gäller meddelarfrihet och yttrandefrihet.

– Det är viktigt, dels för att vara transparent och visa hur vi utför våra uppdrag och dels för en god arbetsmiljö och för att utveckla verksamheten, säger Kia Ronnhed.

Öppen och trygg

Undersökningen som är genomförd bland anställda inom offentlig verksamhet i länet visar att alla inte känner till sina rättigheter och att alla inte fått information av sin arbetsgivare.

– Vi strävar efter att vara en öppen och trygg organisation. Om undersökningen visar att vi har brister i vår öppenhet är det allvarligt och någonting vi måste jobba med, säger Kent Ehliasson, regiondirektör.

Trygga att lyfta problem

Alla medarbetare ska känna sig trygga med att lyfta problem på arbetsplatsen via arbetsplatsträffar och direkt till sin närmaste chef och fackliga företrädare.

– Vårt mål är att alla ska känna att de får säga vad de vill och till vem de vill. Brister vi i denna fråga är det någonting vi måste ta med oss, i första hand till cheferna, säger Kia Ronnhed. 

Material till medarbetare

HR-direktören ska lyfta frågan om svårigheten att rekrytera skyddsombud till vissa arbetsplatser med de fackliga organisationerna via det centrala samverkanssystemet.

– För att nå ut i vår stora organisation behöver vi ta fram ett material som alla på ett enklare sätt kan ta del av. Dels via intranätet och dels genom att det diskuteras på arbetsplatsträffar och i arbetsgrupper, säger Malin Åberg, kommunikationsdirektör.

Fakta

  • Meddelarfriheten gäller för offentliggörande av information i tryckt skrift eller i radio, tv, film, video eller liknande, oftast i kontakt med journalist, men kan även ske i kontakt med annan.
  • Medarbetare får med stöd av yttrandefrihetsgrundlagen säga precis vad man vill om sin arbetsgivare, inom sådana ramar att det inte är förtal eller liknande, och det gäller oavsett kanal som ex sociala medier.
  • Alla medarbetare i vården har tystnadsplikt och sekretesslagen, uppgifter om enskilda patienter och deras hälsotillstånd, har företräde framför meddelarfriheten.

 

Foto: Malin Grönborg

Tillbaka till nyhetslistan