NYHETER 2019-04-25

Unik sambulans med nya funktioner

Nu har länets nya sambulans åkt sin första rutt officiella. Den nya bussen har flera nya funktioner och uppfyller högre ställda krav på miljö, komfort, säkerhet och arbetsmiljö. – Äntligen är vi igång, säger Christina Appelblad, avdelningschef på ambulansen i Skellefteå.

I mars 2018 blev det klart att en buss kommer specialbyggas för Västerbottens sjuktransporter. Det är en sprillans ny buss som nu kommer åka turen mellan Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett med avgångar varje dag.

– Servicen till våra patienter kommer att fördubblas. Genom att även ha kvar den tidigare sambulansen som övergångslösning för att etablera en liknande linje mellan Lycksele lasarett och Norrlands universitetssjukhus servar vi nu större delar av länet på ett helt nytt sätt, säger Göran Hugosson, strateg i hälso- och sjukvårdsdirektörens stab.

Förbättringar för både personal och patient

Bussen som byggts i södra Europa innehåller flera förbättringar och förändringar. Störst skillnad blir det för vårdpersonalen som jobbar i vårdutrymmet.

– Vi värderar säkerhetsaspekten högt. Arbetsmiljöverket har bestämt att vårdpersonal inte får jobba obältade under transport. Det har gjorts en konstruktion där vårdpersonalen ska kunna flytta stolarna längs skenor för att hamna i rätt läge och samtidigt vara bältade. Det blir en väldigt avancerad lösning, berättar Christina Appelblad.

Förutom de nya stolarna på skenor är det en bredare mittgång, enklare insteg i bussen, större komfortstolar, modernare pentry, större toalett och två olika lyftanordningar baktill i fordonet vilket ökar kapacitet in och ut samt ökar driftsäkerheten.

– Ur miljöaspekt är det nya fordonet en förbättring. Den har till exempel lägre koldioxidutsläpp eftersom det är ett nyare och modernare fordon. Att åka sambulansen bidrar också till stora miljömässiga vinster jämfört med motsvarande transporter i taxi, ambulans och buss, berättar Göran Hugosson.

Upphandling och utveckling

Bemanningen och vården i fordonet har utvecklats över tid. Från början var bemanningen chaufför och ambulanssjukvårdare. Nu kan sambulansen transportera fler och svårare sjuka patienter eftersom fordonet har blivit större och även bemannas av ambulanssjuksköterska.

Med den ökade volymen transporter, turer och fler resenärer har också servicen utökats på sjukhusen med central plats för angöring och stöd av servicepersonal. Sjukhusens entrévärdar hjälper vissa resenärer att hitta på sjukhusen om man inte är i behov av vård omgående.

– Sambulansen är en kombination av buss och ambulans och till för att erbjuda länets invånare den absolut bästa och smidigaste vården vi möjligtvis kan. Det känns jättebra att ha den nya sambulansen med de nya funktionerna på plats och samtidigt behålla det tidigare fordonet under en period för att köra turer även från Lycksele, säger Göran Hugosson.

Sambulansen transporterar också läkemedel, blod, hjälpmedel och passagerare i mån av plats.

Om den nya bussen:

  • Den bemannas av en ambulanssjukvårdare, en ambulanssjuksköterska och chaufför.
  • Märket är Scania, modell Irizar I8.
  • Har specialutrustats i spanska San Sebastian av Irizar.
  • Fyra bår/säng-platser.
  • Fyra rullstolsplatser.
  • 18 sittplatser.
  • Två platser för intensivvård.
  • Två arbetsytor för sjukvårdare.
  • Plats för gods och provlådor.
Tillbaka till nyhetslistan