NYHETER 2021-06-08

Uppmaning från hand- och plastikkirurgen: Akta dig för sågen!

Varje sommar inträffar flera säsongsrelaterade olyckor där västerbottningar skadar sig i maskiner som vedklyvar och cirkelsågar eller råkar ut för svåra brännskador i samband med eldning eller grillning. Nu går personalen vid hand- och plastikkirurgen vid Norrlands universitetssjukhus ut med en uppmaning till försiktighet och att noga följa säkerhetsföreskrifter i hantering av dessa maskiner.

Medarbetare på rehabenheten vid hand- och plastikkirurgisk klinik Västerbotten. Från vänster: Gunilla Olsson, Christine Lundberg, Carola Broddeskog, Filippa Enarsson, Ellenor Edin och Linda Sandén Foto: Jan Alfredsson

– Vi möter flera patienter varje sommarsäsong som skadat sig svårt i vedklyvar, cirkelsågar och andra maskiner. Det förekommer även olyckor i samband med eldning och grillning där oaktsam hantering av tändvätska och andra lättantändliga vätskor lett till svåra brännskador. Det här är olyckor som i många fall helt kunnat undvikas om man följt säkerhetsföreskrifterna och varit lite försiktigare, säger Christine Lundberg, avdelningschef på rehabenheten vid hand- och plastikkirurgisk klinik Västerbotten.

Personligt lidande och lång rehabilitering

Att drabbas av en klämskada eller att kapa av fingrar eller del av hand innebär förutom ett svårt lidande för patienten också att man är i behov av vård och rehabilitering under en lång tid efteråt.

Personalen vid hand- och plastikkirurgisk klinik berättar om fall där personer har kopplat förbi säkerhetsknappen på sin vedklyv för att få en smidigare hantering, och då satt automatiska säkerhetsfunktioner ur spel när olyckan varit framme. De vill även varna för olycka vid vedklyvning där barn varit med och skadat sig svårt.

– Vi har också många patienter som använt handskar när de kört cirkelsåg och när de fastnat i maskinen har fått fula slitskador eller mist fingrar. Även vanliga verktyg som borrar och skruvdragare kan ställa till med svåra skador om man använder handskar som fastnar och vrids med i våldsam kraft, säger Christine Lundberg.

Tändvätska vanlig orsak till brännskador

Även en av svenskarnas favoritsysselsättning under sommaren, grillning, står för sin beskärda del av olyckor och det handlar då oftast om brännskador.

– Det är inte helt ovanligt att man velat bättra på glöden i grillen med tändvätska och så har lågan flammat upp kraftigt. Har man då otur så börjar klädesplagg brinna, smälter och fastnar på kroppen. Det här kan ge livslånga kosmetiska men, samtidigt som det också kan leda till försämrad rörelseförmåga, säger Christine Lundberg.

Svårare brännskador vårdas initialt på brännskadeenheten i Uppsala. Eftervård och ärrbehandling i hemregionen kan sedan pågå under flera månader, upp till år.

– Vi säger inte att västerbottningarna ska sluta att bygga och hantera ved under sommaren. Inte heller att de ska sluta njuta av grillning och vad sommaren har att erbjuda. Vi vill bara nå ut med budskapet att alla är lite mer försiktiga och tänker efter före olyckan är framme. Följ säkerhetsföreskrifter noga i hantering av maskiner, undvik tändvätska och andra bränslen för att bättra på elden och se till att ha rätt skyddsutrustning till hands, avslutar Christine Lundberg.

Tillbaka till nyhetslistan