Utmärkelse till kontaktsköterska från Skellefteå

I april tilldelades Inger Hedblad ”Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse”. Efter 41 år hos oss är det en minst sagt rutinerad pristagare som fortfarande brinner för jobbet.

Inger är kontaktsköterska för prostatacancerpatienter vid Skellefteå lasarett och möter personer som diagnostiserats med prostatacancer. Hon har cirka 600 patienter i nuläget och ungefär 100 nya tillkommer varje år. Inger beskriver de hon möter som en otroligt tacksam och bra patientgrupp.

- Jag har världens bästa jobb. Jag är så passionerad för mitt yrke, säger en glad Inger några dagar efter hedersutmärkelsen.

Motiveringen till priset lyder: ”Inger belönas för sitt mycket engagerade och empatiska arbete för patienternas bästa utöver det vanliga. Inger är med sitt yrkeskunnande och stora intresse för patienterna ett fantastiskt stöd för alla patienter hon kommer i kontakt med. Som nybehandlad är det ovärderligt att ha någon att vända sig till som verkligen bryr sig om varje enskild individ och hjälper patienten genom en vanligtvis väldigt jobbig tid livet. Givetvis gäller det även senare skeden av sjukdomsutvecklingen. Inger har sedan 2014 även bidrag till att det sker regelbundna träffar mellan nydiagnostiserade patienter, vården och patientföreningen i sjukhusets lokaler.”

Tillbaka till nyhetslistan