NYHETER 2022-03-29

Vaccinationskrav vid VFU tas bort

Från och med 1 april kräver inte längre Region Västerbotten att studenter ska vara vaccinerade mot covid-19 för att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  verksamheten.

Beslutet har fattats med anledning av att smittspridningen har minskat och att de mest känsliga patienterna har hunnit erbjudas påfyllnadsdoser av vaccin.

Fortfarande uppmuntrar och erbjuder Region Västerbotten alla anställda och studenter som gör VFU att ta vaccin mot covid-19, på samma sätt som man uppmuntrar anställda och studenter att ta vaccin mot influensa.

Mer information

Information för studenter om hälsokontroll vid utbildning och praktik

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan