NYHETER 2020-12-23

Vaccinstart mot covid-19 den 29 december

Under måndagen meddelade EU-kommissionen att vaccinet mot covid-19 från läkemedelsföretaget Pfizer är godkänt. 200 doser av vaccinet kommer att levereras till Västerbotten den 27 december och vaccinationen kommer att starta 29 december. Enligt de senaste beskeden kan även ytterligare doser komma tidigare än förväntat.

Vaccinspruta

- Antalet doser som beräknas anlända under januari och februari är totalt sett ungefär detsamma som tidigare, men de kan komma i fler och mindre leveranser, säger Ronny Lestander, vaccinsamordnare i Region Västerbotten.

Vaccineringen kommer att ges enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för att skydda dem som har störst risk för att bli allvarligt sjuka och dö till följd av covid-19. Det innebär att i ett första skede kommer bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre, äldre personer som har hemsjukvård eller hemtjänst och personal som arbetar med dessa grupper att prioriteras för vaccination.

Två boenden i Umeå först ut 

Att de första doserna av vaccinet anländer tidigare och under en högtid innebär utmaningar när det gäller logistik, resurser och materialförsörjning då planering ska ske på kort tid och med begränsad tillgänglighet till bemanning, transport och material. Samtidigt ger det en möjlighet att testa vaccinationsprocessen. 

De första doserna kommer att fördelas till Dragonens och Tegs vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun.

- Det är mycket glädjande att vi kan komma igång redan i mellandagarna med de första vaccinationerna, även om det är i en begränsad omfattning. Dragonens och Tegs vård- och omsorgsboenden är lagom stora enheter utifrån mängden vaccin, de har möjlighet att ställa om med kort varsel och vi kan få ut vaccinet snabbt, säger Ronny Lestander.

Boende och anhöriga på Dragonens och Tegs vård- och omsorgsboenden kommer att bli kontaktade av personal från kommunen inför vaccinationen. Ingen tidsbokning krävs.

- Vi är mycket glada över att vaccinationerna kan komma igång redan i mellandagarna. Det har varit ett tufft år och att få det här positiva beskedet känns fantastiskt. Sex stycken sjuksköterskor kommer att arbeta med vaccineringarna tillsammans med läkare och en sjuksköterska från regionen. Vi har erfarenhet av att genomföra vaccinationer så det kommer att gå bara bra, säger Malin Sundbom, verksamhetschef, vård- och omsorgsboende Umeå kommun.

Fortsatt vaccination av prioriterade grupper i januari

Planering inför var och hur den fortsatta vaccineringen av prioriterade grupper kommer att ske pågår. Förhoppningen är att ytterligare vaccinationer ska kunna komma igång i början av januari i hela länet, under förutsättning att vaccin och material levereras enligt plan och att det finns verksamheter som kan ta emot och hantera vaccinationerna. 

Målet är att vaccinering av allmänheten kan komma igång under mars och att majoriteten av västerbottningarna har erbjudits vaccination innan sista juni. 

- Men det är helt avgörande av hur leveranser av vaccinet fortlöper framöver och hur Folkhälsomyndighetens fortsatta prioriteringsordning kommer att se ut, säger Ronny Lestander.

Mer information om hur vaccinationerna kommer att gå till publiceras löpande på 1177.se så snart det blir klart. Det går inte att ringa till vården med frågor om vaccin mot covid-19.

 

Mer information ges i samband med start av vaccinationen. 

Media kommer inte att kunna närvara på äldreboendet i samband med vaccinering på grund av smittrisken. Intervjuer hålls utanför boendet. 

Tillbaka till nyhetslistan