Värdefulla möten över verksamhetsgränser

De återkommande mötena mellan slutenvård och primärvård i södra Lappland har betytt mycket för samverkan, korta beslutsvägar och patientsäkerhet. Nu ska mötesformen utökas med representanter från inlandets kommuner.

Anita Bjuhr och Peter Thorén
Anita Bjuhr och Peter Thorén är båda mycket nöjda med mötena mellan primärvård och sjukhusvård i södra Lappland. Foto: Jan Alfredsson

Verksamhetschefer från primärvård, kirurgen, röntgen, medicin, akutsjukvården och psykiatrin, samt medicinskt ledningsansvariga, träffas fyra gånger per år för att diskutera exempelvis beläggning och patientflöden.

– Tidigare hade vi inget forum där vi kunde ta upp gemensamma frågor, stora som små, berättar Anita Bjuhr, verksamhetschef vid Stenbergska hälsocentralen i Lycksele, som sammankallar och håller i mötena, som startade för ett par år sedan.

Högt i tak

Mötesformen har utvecklats till en betydelsefull samverkan där en viktig förutsättning är att deltagarna måste ha tydliga mandat att fatta beslut.

– Förut hade vi svårt att få verkstad men nu är vi en väl fungerande grupp med högt i tak som ibland kan diskutera ganska känsliga frågor. Allt för att förbättra verksamheten, säger Peter Thorén, verksamhetschef vid medicin- och rehabiliteringskliniken vid Lycksele lasarett.

Träffas i lugn och ro

För att så många som möjligt av de cirka 15 deltagarnaska ska kunna vara med träffas man på kvällstid och än så länge har Lycksele varit mötesplatsen. 

– Att i lugn och ro diskutera aktuella och viktiga frågor är värdefullt. Och vi hittar alltid lösningar, vi har aldrig behövt lyfta frågor till en högre chefsnivå, säger Peter Thorén.

Lära av andra

Även om vissa av de medverkande enheterna från årsskiftet inte längre tillhör samma hälso- och sjukvårdsorganisation fortsätter samarbetet och de fruktbara mötena.

– Det är viktigt att träffas och nyttigt att gå laget runt och berätta hur vi har det och lära av varandra, säger Anita Bjuhr.

Testa arbetssätt

Under fjolåret sökte ”Vård och omsorg i glesbygd”, en gruppering inom Norrlandstingens regionförbund, bidrag från socialdepartementet för att testa nya arbetssätt. Södra Lappland fungerar då som en så kallad provyta, ett geografiskt avgränsat område där goda idéer omsätts till praktisk verksamhet.

– Det har under många år funnits en samverkansanda i södra Lappland och vi vill gå före och vara ett nationellt föredöme för god och nära vård, säger Peter Berggren, verksamhetschef vid Glesbygdsmedicinskt centrum och distriktsläkare vid sjukstugan i Storuman.

Bygga tillsammans

Som en följd av detta arrangerade Glesbygdsmedicinskt centrum i januari en dag under Västerbotten på Grand i Stockholm där deltagarna, bland annat representanter från några av inlandets kommuner, fick ta del av tankarna kring en omstrukturerad hälso- och sjukvård i både kommunerna och i Region Västerbotten.

– I södra Lappland är hälsocentralerna, sjukstugorna och kommunerna för små och lasarettet för litet för att klara de framtida behoven. Därför behöver vi hjälpas åt och tillsammans bygga ett system som klarar det, förklarar Peter Berggren.

 

Tillbaka till nyhetslistan