Vårdpersonalens insatser under pandemin hyllas

På onsdagsmorgonen överlämnade Lars Lustig, tillförordnad landshövding i Västerbottens län, en svensk flagga till Norrlands universitetssjukhus på uppdrag av stiftelsen Sveriges nationaldag. Flaggan är en symbolisk gåva till all vårdpersonal för att visa tacksamhet till alla som kämpat under pandemin och fortsätter kämpa.

Medarbetare från IVA, infektionskliniken och akuten vid Norrlands universitetssjukhus tog emot flaggan av tf landshövding Lars Lustig. Foto: Victoria Bertilsson

Stiftelsen Sveriges nationaldag skänker flaggor till de största sjukhusen i samtliga regioner i Sverige. Lars Lustig, tillförordnad landshövding i Västerbotten, berättar att länsstyrelsen beslutat att även Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett kommer att få flaggor. Lars Lustig kommer att besöka lasaretten för att överlämna gåvan till vårdpersonalen under nästa vecka. 

– Vi talar om en enastående insats som har gjorts inom sjukvården. Därför vill stiftelsen för Sveriges nationaldag använda den svenska flaggan, som kanske är den främsta symbolen för vårt land, för att hedra och tacka sjukvårdens alla medarbetare, säger Lars Lustig.

– Personalen är grunden i vår verksamhet, vi kan prata om alla maskiner i världen, men dom är faktiskt inte det som löser våra utmaningar utan det är vår personal, säger Peter Olofsson, regionråd (S).

Text och bild: Victoria Bertilsson.

Tillbaka till nyhetslistan