Västerbotten fortfarande i bredbandstoppen

Återigen har samtliga Västerbottenskommuner ökat tillgången till snabbt bredband. Det visar PTS bredbandskartläggning för 2018, som släpptes den 28 mars. Störst ökning har Dorotea, Vilhelmina och Robertsfors, som ökat sin anslutningsgrad med cirka 10 procent sedan 2017.

Bredband

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2018 visar att 84 procent av hushållen i Västerbotten hade tillgång till snabbt bredband på 100 Mbit/s. Snittet för riket är 82 procent. Även tillgången till en bredbandsanslutning via fiber har ökat i regionen. Idag ligger Västerbotten på 83 procent och snittet för riket är 77 procent.

Om PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Informationen till kartläggningen samlades in i oktober 2018. 

PTS bredbandskartläggning 2018

Underlaget i kartformat 

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

  • År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av bredbandsstrategin

Tillbaka till nyhetslistan