NYHETER 2021-10-07

Västerbotten gör kompetensinventering

För att få en helhetsbild av Västerbottens kompetensförsörjningsbehov genomför Region Västerbotten, i samarbete med länets kommuner och näringsliv, en genomlysning av arbetsmarknaden, med start under hösten 2021. Bakgrunden är de stora arbetskraftsbehov som finns hos både företag och offentlig sektor, samtidigt som många kommuner brottas med minskande befolkning och demografiska utmaningar.

– Det finns behov av ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjningsfrågan och att konkretisera bilden av behoven, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten. Egentligen finns det en ganska enkel lösning, vi måste säkerställa att vi blir fler som väljer att leva och verka i Västerbotten.

Inventeringens syfte är att ge goda förutsättningar för det offentliga och privata systemet att samordna kompetensförsörjningsarbetet, exempelvis genom rekryterings- och attraktionsarbete, påverkansarbete och utbildningsplanering. Inventeringen kommer att ge en mer fördjupade bild av kompetensbehoven och bli ett komplement till det befintliga analysarbete som redan sker hos Arbetsförmedlingen, kommuner och branschorganisationer.

Tidigare fanns ett nationellt myndighetsuppdrag att ta fram analyser av regionala arbetsmarknadsbehov med tydligt utpekade aktörer, men det saknas idag. Region Västerbotten väljer därför att prioritera inventeringsarbetet som en del av sitt nationella uppdrag för regional kompetensförsörjning. Arbetet sker i dialog med Arbetsförmedlingen, Företagarna, Västerbottens Handelskammaren, Akademi Norr med flera.

– Det är viktigt att vi tar kompetensutmaningarna på största allvar menar Johan Duvdahl, näringslivschef Storumans kommun. Vi måste se Västerbotten som en helhet där vi samverkar och inte konkurrerar om människor och kompetens. Vi är en mycket attraktiv del av världen och genom nära samarbeten kan vi få allt fler världsmedborgare att välja Västerbotten som livsmiljö.

 

För mer information
Aurora Pelli
Enhetschef Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan