NYHETER 2020-12-04

Västerbottens företag förbereder sig inför Brexit

För tolfte året i rad arrangerades Exportdagen den 26 november. Under en eftermiddag samlades företag, företagsfrämjare och offentlig sektor för att diskutera utmaningar, möjligheter och hur företagen på bästa sätt kan förbereda sig inför Brexit. I programmet medverkade Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister, Kristian Sördell-Halse, Simplicus AB, Johan Nylund, Exportansvarig, Polarbröd AB och Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Brexit i en övergångsperiod

Den 31 januari 2020 lämnade Storbritannien EU. Tiden fram till 31 december 2020 omfattas av en övergångsperiod då förhandlingar pågår mellan EU och Storbritannien om bland annat avtal gällande fri handel och rörlighet för personer. Övergångsperioden upphör den 1 januari 2021, då ett handelsavtal önskas vara på plats. Om inget avtal upprättas sker handeln under WTO-regler. 

 

Kort om export

 • Det totala exportvärdet i Västerbotten uppgår till 53 miljarder kronor
 • Västerbotten rankas som Sveriges femte största exportlän
 • Idag handlar 6000 av Sveriges företag dagligen med Storbritannien
 • Storbritannien är Sveriges 5:e största exportmarknad och 4:e största importmarknad

 

Storbritannien – en viktig marknad för Västerbotten

- Exporten har ökat kraftigt de senaste fyra åren och förutom de nordiska marknaderna och Tyskland är Storbritannien en viktig exportmarknad för Västerbottens företag. Därför är kunskap om Brexit och förståelse för hur vi på bästa sätt kan fortsätta göra affärer viktigt, inledde Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Ni som redan exporterar och ni som funderar på det ska veta att ni bidrar till arbetstillfällen och till levande företag och sin tur till både tillväxt, konkurrenskraft och utveckling. 

Samverkan lyfter Sverige

Sverige tror på öppenhet och fri konkurrens. Vi är beroende av exporten och kan inte enbart luta oss mot vår egen marknad. Därför behövs regelverk som gynnar öppen, rättvis och hållbar handel. Även om vi har ett avtal på plats kommer handel med Storbritannien att bli krångligare efter 1 januari 2021. Därför måste vi vara förberedda.

Förhandlingarna mellan EU och Storbritannien befinner sig i ett kritiskt skede – vilket också är goda tecken på att båda parter vill få till ett avtal, menade Anna Hallberg, utrikeshandelsminister, som både hoppas och tror att ett avtal kommer upprättas.

De företag som står för exporten och de ökade arbetstillfällena behöver extra stöd. Regeringen kommer att satsa mer medel på investeringsfrämjande och utrikeshandelsministern ser gärna att dialog förs med företagen om hur deras behov ser ut för att locka arbetskraft, växa och exportera.

- Jag är helt övertygad om att det bara är genom samverkan – kommunal, regional och med regeringen – som vi kan lyfta Sverige som en attraktiv investeringsregion, avslutade Anna Hallberg.

 

Förberedelser är en konkurrensfördel

EU är förberedda för en ”no deal Brexit”. Gränsformaliteter finns redan idag på plats och företagen inom EU är förberedda. Brexit kommer att ha stor påverkan inom livsmedels- läkemedels- och textilbranschen – men utmaningarna skiljer sig mellan olika branscher. Att vara noga förberedd är en stor konkurrensfördel, menade Kristian Sördell-Halse, Simplicus AB, som bland annat är delaktig i läkemedelsföretaget Astra Zenecas förberedelsearbete.

Vilka följder får Brexit för handeln?

 • Nya produktkrav
 • Särskilda avtal för GDPR
 • Skattelagstiftning
 • Krav på visum
 • Längre ledtider (2-3 dagar)
 • Tullformaliteter som tulldeklaration vid import och tull för handel med icke ursprungsvaror 

Konkreta förberedelser

 • Beräkna möjliga tullavgifter
 • Räkna om transportrutter (risk för köer)
 • Korrekt information i systemet
 • Identifiera tillstånd och licenser. Ansök om dessa!
 • Omförhandla leveransvillkor i avtal
 • Undersök om leverantörer och partners i UK är förberedda
 • Ursprungskalkylering – se till att produkterna uppfyller ursprungskrav
 • Undersök nya tullförfaranden – fråga Tullverket om råd. De finns tillgängliga för att utbilda och besvara frågor.
 • Förbered handelsdokument
 • Se över etablering – behövs en etablering i UK för att bibehålla kundrelationer?
 • Se över regler för visum

 

Polarbröd – ett gott exempel

Under dagen medverkade Johan Nylund, exportansvarig på Polarbröd. Familjeföretaget omsätter en miljard kronor, varav 25 % kommer från utlandsmarknader.

Storbritannien har varit en exportmarknad för Polarbröd under 15 års tid, och fram till 2020 såg man en ökande ”on-the-go-trend”. När pandemin slog till minskade trenden och nu fokuserar man på förberedelser inför 2021.

I och med att företaget har en stor exportmarknad i Norge finns mycket kunskap kring handel utanför EU redan på plats inför omställningen till Brexit.

Hur förbereder sig Polarbröd inför Brexit?

Exempelvis genom implementering av ett nytt tullhanteringssystem, lagerpåfyllnad hos kunder och dialog om tull och administrativa förberedelser.

Vilka utmaningar ser Polarbröd?

De största utmaningarna är en förändrad (högre) prisbild, ökad administration och affärsmodellen i Storbritannien.

 

För utbildning och stöd i förberedelser och omställning finns flera organisationer att vända sig till. Bland andra följande: 

Kommerskollegium

Business Sweden

Tullverket

Västerbottens Handelskammare 

Exportdagen 2020 arrangerades av Regional Exportsamverkan i samarbete med Västerbottens Handelskammare.

För mer information

Aurora Pelli, Enhetschef Näringsliv och Utbildning, Region Västerbotten
aurora.pelli@regionvasterbotten.se

Siv Forssén, Regionkoordinator, Västerbottens Handelskammare
siv.forssen@handelskammaren.ac

Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare
anders.hjalmarssom@handelskammaren.ac

Tillbaka till nyhetslistan