Internationell gruvkonferens till Skellefteå

Gruvaktörer från hela världen samlas i Skellefteå 12-13 juni när OECDs internationella gruvkonferens ”Mining regions and Cities” arrangeras. Dagarna fylls av ett fullspäckat program där ledande företrädare för gruv- och mineralindustrin från hela världen, nationella och regionala aktörer samt representanter för EU och OECD diskuterar dessa frågor om bland annat resurseffektivitet och råmaterial.

Svappavaara Foto Fredric Alm
Bild lånad av LKAB Foto: Fredric Alm

I juni månad är det första gången som OECD väljer att arrangera sin internationella gruvkonferens i Europa. Konferensen har tidigare ägt rum i Antofagasta (Chile) och Darwin (Australien). Extra fokus kommer att riktas åt gruvnäringens gröna omställning och hur vi tillsammans skapar tillväxt och attraktivitet. Frågor som inte bara är viktiga för Sverige och EU utan för hela världen. På plats är aktörer inom gruvnäringen från bl.a. Sydafrika, Italien, Polen, Finland, Australien, Chile, Indonesien, Argentina, Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige.

Mer information och fullständigt program

Global verktygslåda för utveckling

Konferensen arrangeras inom ramen för OECDs pågående projekt - OECD Mining Regions and Cities och är ett årligt evenemang med syfte att föra samman industri, universitet, icke vinstdrivande, nationella- och delstatliga regeringsrepresentanter. OECD projektet samlar världens regioner och städer som bedriver gruv- och utvinningsindustri för att utbyta kunskap om ledande arbetssätt och utveckla rekommendationer som effektiviserar implementeringen av regionala utvecklingsstrategier. Målet är att utveckla en global plattform för gruvspecialiserade regioner som skapar bättre möjligheter till påverkan, kompetensutbyte och dialog mellan offentlig och privat sektor.   

Medarrangörer är Region Västerbotten, Region Norrbotten Skellefteå kommun, Boliden och LKAB.

Fakta om OECD

OECD, The Organisation for Economic Co-operation and Development, är en ekonomisk samarbetsorganisation med 35 medlemsländer. OECD arbetar på uppdrag av sina medlemmar och gör regionala genomlysningar (territorial reviews) där jämförelser görs med andra regionala studier. De slutsatser och rekommendationer som OECD avger brukar ha stor inverkan på regioners utveckling, bland annat hur EU väljer att anpassa sina strukturfondsprogram. 

Läs mer om OECD och deras genomlysningar

Tillbaka till nyhetslistan