NYHETER 2021-06-01

Västerbotten ger elektrifieringslöfte till regeringen

Region Västerbottens utvecklingsdirektör Anna Pettersson och regionråd Rickard Carstedt (S) deltog i infrastrukturminister Tomas Eneroths pressträff idag. Först ut av Sveriges regioner gav Region Västerbotten sitt elektrifieringslöfte till regeringen, för en snabb omställning av tunga godstransporter.

Det är regeringens elektrifieringskommission som tillsammans med regioner, länsstyrelser och näringsliv med flera, nu presenterar 17 elektrifieringslöften med konkreta åtaganden från 252 aktörer för att påskynda elektrifieringen. 

Löftena är en kraftsamling för elektrifiering av regionala godstransporter, från norr till söder, i enlighet med Sveriges klimatmål: nollutsläpp år 2045. I dagsläget står transportsektorn för en tredjedel av växthusgaserna och även om en minskning har börjat behöver takten öka.

– Elektrifieringslöftet i Västerbotten kommer från både privata och offentliga aktörer runt om i hela länet. Intresset och engagemanget är stort och det finns en hög ambition att ligga i framkant för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift, säger Anna Pettersson.

Elektrifieringslöftet innebär att Västerbottens unika förutsättningar, som synliggörs genom en pågående kraftfull omvandling av näringslivet och samhället, kan bidra till att uppnå de nationella hållbarhetsmålen genom en påskyndning av de regionala godstransporternas övergång till eldrift. Det finns en bred samsyn och viljeinriktning hos Västerbottens aktörer att elektrifiering är centralt i omställningsarbetet.

– Västerbotten befinner sig mitt centrat av den gröna omställningen och vi ser elektrifieringen som en nyckel till framtidens hållbara tillväxt i Sverige och Västerbotten, avslutar Rickard Carstedt

 

Ta del av Västerbottens aktörers elektrifieringslöfte här: 
Handslag elektrifieringslöfte i Västerbotten (1).pdf

 

Elektrifieringskommissionen

Anna Pettersson är ledamot i elektrifieringskommissionen och har en central roll när regeringen intensifierar elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen. Elektrifieringskommissionen fungerar som ett rådgivande organ som möjliggör erfarenhetsutbyten mellan regeringen och olika organisationer. Arbetet kommer att fokusera på energieffektivitet, digitalisering och innovation. Kommissionens uppdrag sträcker sig till december 2022 och leds av infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Läs mer om elektrifieringskommissionen här

 

Medverkande på pressträffen var även representanter från Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

 

För mer information

Anna Pettersson
Regional utvecklingsdirektör, Region Västerbotten
070-397 68 84, anna.pettersson@regionvasterbotten.se

Aurora Pelli
Enhetschef Utbildning och Näringsliv, Region Västerbotten
070-611 57 77, aurora.pelli@regionvasterbotten.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan