Forskning

MT-FoU bedriver forskning inom det medicintekniska området med målet att ta fram nya mät- och analysmetoder för hälso- och sjukvården. Vi har under 2000-talet haft en stark utveckling och är idag en exklusiv och nationellt ledande avdelning inom kliniknära forskning och utveckling.

Genom tvärvetenskapliga forskningssamarbeten bidrar enheten till att profilera Region Västerbotten och universitetssjukhuset med kompetens inom områdena sensorer och mätsystem, bild- och signalanalys och biomekaniska modeller.

Vill du ha mer information om verksamheten eller diskutera ett eventuellt samarbete? Välkommen att kontakta oss!

 

Christer Grönlund Teamledare forskning
E-post
christer.gronlund@regionvasterbotten.se