Umeå

Grupp

Datum och tid:

Mars-maj 2021

Vänder sig till:

Personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom, i åldern 16-19 år, som har kontakt med habiliteringen. 

Innehåll, syfte:

Att förmedla kunskap om autism. Utbyte av erfarenheter i grupp.

Plats:

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga:

Psykolog Haidy Mattsson, 070-343 03 92
Arbetsterapeut Susanne Byström, 070-238 54 29

Kostnad: 

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt: 

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast måndag 1 mars med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21.
Inbjudan med mer information skickas under mars månad till de som anmält sig. De som erbjuds att delta i gruppen kommer också att erbjudas en enskild träff med gruppledarna inför gruppstart. 

Datum och tid:

April-maj 2021 

Vänder sig till:

Personer med högfungerande autism/Aspergers syndrom, i åldern 19-24 år, som har kontakt med habiliteringen. 

Innehåll, syfte:

Att förmedla kunskap om autism. Samtal om praktiska situationer i vardagen och utbyte av erfarenheter i grupp.

Plats:

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga:

Arbetsterapeut Anna Nyberg, 090-785 42 62
Kurator Sanna Bell, 090-785 42 58

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast måndag 1 mars med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21.
Inbjudan med mer information skickas under mars månad till de som anmält sig. De som erbjuds att delta i gruppen kommer också att erbjudas en enskild träff med gruppledarna inför gruppstart. 

Datum och tid:

Grupperna träffas på tisdagar, olika datum för olika grupper. 3-4 tillfällen/grupp.

Vänder sig till: 

Personer med olika typer av funktionsnedsättning. 

Innehåll, syfte:

Få verktyg att förändra sin hälsa och livsstil genom teori och praktik.

Plats: 

Barn- och ungdomshabiliteringen, Kandidatvägen 31-33, Umeå

Ansvariga:

Sjukgymnasterna
Viktoria Johansson, 090-785 42 10
Kim Öhman, 090-785 74 78

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Anmälan:

Du kan anmäla dig när som helst under året till någon av ovanstående eller till din kontaktperson på habiliteringen. Inplacering i grupp efterhand som anmälningar kommer in. Du kontaktas och får bekräftelse efter din anmälan.

Föreläsning

Datum och tid:

Torsdag 22 april klockan 13-15 

Vänder sig till:

Personer som själva har diagnoser som Aspergers syndrom/högfungerande autism, autism, autismspektrumstörning eller atypisk autism, som önskar lära sig mer om vad det innebär. Närstående till personer med ovanstående diagnoser är också välkomna.  

Innehåll, syfte:

Att öka kunskapen kring neuropsykiatriska diagnoser, främst autismspektrumstörning. Exempel på teman som kommer att tas upp är: sociala svårigheter, annorlunda sinnesintryck, rutiner, diagnoser som ADHD, ADD, Tourettes syndrom och tics. Även kognition/hjärnans fungerande kommer att beröras. 

Plats:

Föreläsningen sker via videolänk. Mer information kommer senare. 

Ansvarig: 

Psykolog Kaj Ehlin, 090-785 74 96

Kostnad: 

Ingen kostnad. 

Anmälan:

Senast torsdag 8 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21.

Datum och tid:

Torsdag 15 april klockan 15-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Hur fysisk aktivitet påverkar hälsan. Hur kan man skapa möjlighet till rörelse. Möjlighet till erfarenhetsutbyte. 

Plats:

Föreläsningen sker via videolänk. Uppkoppling via länk hemifrån eller via habiliteringens lokaler.

Ansvarig:

Sjukgymnast Viktoria Johansson, 090-785 42 10

Övrigt:

Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.

Anmälan: 

Senast torsdag 1 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21.

Information

Datum och tid:

Torsdag 22 april klockan 13:30-16

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och andra intresserade.

Innehåll, syfte:

Cerebral pares – orsak, symtom och konsekvenser. 

Plats:

Habiliteringen, våning 1, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå

Ansvariga: 

Arbetsterapeut Emma Sikström, 090-785 71 13
Sjukgymnast Elisabeth Säfvenberg, 090-785 74 82

Övrigt:

Föreläsningen sker via videolänk. Rumsvärd kommer att finnas.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck. 

Anmälan:

Senast torsdag 8 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21.

Datum och tid:

Torsdag 29 april klockan 14:30-16:30

Vänder sig till:

Närstående, nätverk, personal och övriga intresserade.

Innehåll, syfte:

Ryggmärgsbråck – orsak, symtom och konsekvenser samt vilka insatser som kan vara aktuella.

Plats:

Konferensrum Gula rummet, våning 1, Habiliteringen, Västra Norrlandsgatan 18 B, Umeå. 

Ansvariga:

Kurator Lena Lindgren, 090-785 71 11
Sjukgymnast Kim Öhman, 090-785 74 78

Kostnad:

Ingen kostnad. Reseersättning utgår ej.

Övrigt:

Föreläsningen hålls via videolänk. Rumsvärd kommer att finnas.
Vi bjuder på kaffe/te/kall dryck.  

Anmälan:

Anmäl dig senast torsdag 15 april med namn, adress/e-post/telefonnummer till patricia.niemela@regionvasterbotten.se eller 090-785 71 21