Nyheter

22 jul 2019

Patientenkät leder till förbättringar

Genom att följa upp resultaten från en omfattande patientenkät har Region Västerbotten förbättrat vården för patienter som utretts och behandlats för cancer enligt standardiserade vårdförlopp. – Det är viktigt att återkoppla till personalen, både det som är bra och det som kan förbättras, säger Frida Idenfors, kontaktsjuksköterska vid hud- och STD-kliniken, Norrlands universitetssjukhus.

18 jul 2019

Orsak till ALS-symptom hittad hos världens yngsta patient

Forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus har analyserat blod- och hudprover från ett tyskt spädbarn med ALS-liknande symptom. De har hittat orsaken till barnets sjukdom, ett ofullständigt protein som inte kan ta bort fria syreradikaler. Upptäckten har publicerats i vetenskapstidskriften New England Journal of Medicine.

16 jul 2019

Forskning ska täcka kunskapsglapp kring små barns psykiska hälsa

En av tio treåringar har föräldrarapporterade socioemotionella problem, och problemen är dubbelt så vanliga bland pojkar som bland flickor. Detta visar resultat av forskning från Region Västerbotten och Umeå universitet.

15 jul 2019

Stöd för anhöriga efter flygolyckan

Kommunens POSOM-grupp och Kyrkans stödgrupp håller tillsammans med Region Västerbotten även idag måndag ett kriscenter öppet för personer som behöver stöd efter flygolyckan utanför Umeå.

14 jul 2019

Pressmeddelande Samtliga personer avlidna i flygkrasch utanför Umeå

Nus har söndag eftermiddag gått upp i stabsläge på grund det kraschade sportflygplanet med nio personer ombord. Samtliga personer har avlidit.

12 jul 2019

Vägen in i vården

På sommaren anländer de flesta patienterna via länets akutmottagningar då öppethållandet på sjukhusens kliniker och hälsocentraler begränsas. Under sommaren ser man också en ökad belastning under evenemang och större händelser – då bemannar man upp och förstärker med extra personal för att vara väl förberedd.

12 jul 2019

Med fokus på vården

Intresset och blicken för bilder har följt Klas Sjöberg under hela yrkeslivet och nu fört honom till jobbet som sjukhusfotograf vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Och han fascineras av vårdens yrkesskicklighet när han till exempel fotograferar en operation. – Jag kommer ofta väldigt nära, lika nära som en kirurg, säger han.

10 jul 2019

Se seminarierna från Västerbotten i Almedalen i efterhand

Västerbotten i Almedalen spelade in många seminarier från Almedalen 2019 som går att ta del av här.

10 jul 2019

Effektivt rörpostsystem på Norrlands universitetssjukhus

Systemet är en pålitlig hjälte som i över 60 år har gjort arbetet på Norrlands universitetssjukhus effektivare. Med sina 80 avsändnings- och mottagningsstationer gör den närmare 40 personers jobb. Men när den strejkar blir det bråttom …

08 jul 2019

Parkeringsavtal upphör på Umeå Östra

Region Västerbottens parkeringsavtal med Upab för parkeringarna på Umeå Östra upphör från och med 1 september. Uppsägningen kommer framförallt att påverka anställda vid Region Västerbotten som har parkeringstillstånd på Umeå Östra, men det kan även vara andra aktörer som har parkeringstillstånd för forskningsprojekt och liknande som påverkas av uppsägningen. Uppsägning rör cirka 140 parkeringsplatser.

05 jul 2019

Katarzyna Wikström blir projektledare för God och nära vård i södra Lappland

Katarzyna Wikström har utsetts till projektledare för det omställningsarbete mot god och nära vård i södra Lappland som nu påbörjas i Region Västerbotten. Hon kommer närmast från ett uppdrag som kommunchef i Norsjö kommun.

01 jul 2019

Sista chansen att söka NPA-pengar

NPA öppnade i dag (1 juli) sin sjunde ansökningsomgång som är öppen 1 juli – 30 september 2019. Särskilt prioriterade är projekt som riktar sig mot mål 2 och prioritet 4.