Nyheter

29 aug 2019

Satsning på digital teknik i utbildningsmiljöer

Kommunerna i Västerbotten har i tre konstellationer beviljats statsbidrag för utveckling av Lärcentra i kommunerna. Bärande tankar i samtliga ansökningar är fjärrundervisning, distansbaserat lärande och användandet av distansöverbryggande teknik.

28 aug 2019

Peter Berggren och Katarzyna Wikström i intervju om God och nära vård

Arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård inleddes 22–23 augusti när drygt hundra representanter från länets kommuner och Region Västerbotten träffades i Lycksele. Tillsammans formulerades visioner om det fyraåriga projektet God och nära vård i södra Lappland.

27 aug 2019

Barnstudien Northpop växer norrut

Från och med i höst kommer föräldrar som väntar barn i Skellefteå att bjudas in till den stora hälsostudien Northpop. Det är en långtidsstudie på barns hälsa, där just nu 3 000 västerbottniska familjer deltar.

26 aug 2019

Bup invigde ny mottagning i Ursviken

Barn- och ungdomspsykiatrin i Skellefteå har lämnat lasarettsområdet och flyttat till ny adress i Ursviken. På måndagen invigdes de nya och verksamhetsanpassade lokalerna med en rundvandring.­ – Det är med en sådan stolthet och glädje som vi äntligen står här idag, säger Anna Wallgren, verksamhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, Region Västerbotten.

23 aug 2019

Framtidens vård formas

Arbetet med att forma framtidens hälso- och sjukvård inleddes när drygt hundra representanter från länets kommuner och Region Västerbotten träffades i Lycksele. Tillsammans formulerades visioner om det fyraåriga projektet God och nära vård i södra Lappland.

21 aug 2019

Svenskt Ambulansflyg har upphandlat flygplan

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har avslutat upphandlingen av en nationell ambulansflygflotta och tecknade idag den 21 augusti kontrakt med den vinnande leverantören Pilatus Aircraft Ltd. (Schweiz). Anskaffningen omfattar sex flygplan med option för upp till fyra ytterligare flygplan. Flygplanen kommer att levereras under 2021.

21 aug 2019

Sluta röka med Fråga doktorn och Region Västerbotten

Under hösten kommer tobaksavvänjare från Region Västerbotten att hjälpa dig som vill sluta röka eller snusa i Fråga doktorns nya Facebook-grupp. Gruppen kommer finnas fram till jul och alla som har ett konto på Facebook och vill sluta med tobak är välkommen att vara med.

20 aug 2019

Hjärtats och kärlens hälsa viktig för minnet

När vi blir äldre stelnar de stora blodkärlen. Det ökar belastningen på alla kärl i kroppen och kan ge skador på hjärnan – och bidra till att minnet försämras.

19 aug 2019

Nu byggs kulverten till nya psykiatrihuset

Från och med vecka 34 och fram till årsskiftet kommer framkomligheten till akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus bli mycket begränsad.

15 aug 2019

Elarbete avslutat

Uppdatering: Elarbetet är avslutat.

14 aug 2019

Bra tips för mer rörelse på jobbet

Har du ont i ryggen, huvudvärk, stelhet i axlar och nacke och spända muskler? Det kan vara tecken på att du inte rör dig tillräckligt. Här kommer några tips för dig som ofta sitter stilla.