NYHETER 2024-06-07

Flera samhällsfarliga varsel tas bort

Under fredagen fortsatte Region Västerbottens förhandlingar med Vårdförbundet om de strejkvarsel som regionen bedömt som samhällsfarliga. De har nu avslutats med utfallet att regionen har fått gehör för alla sina yrkanden om undantag från strejken, fast i olika omfattning.

Förhandlingarna inleddes i onsdags och återupptogs under fredagen. Efter flera timmars samtal står det nu klart att regionen fått gehör för flertalet av sina yrkanden. 

– Vi har haft framåtsyftande diskussioner och dialog med Vårdförbundet och kommit ut ur förhandlingen med ett antal undantag som minskar risken för påverkan på liv och hälsa för våra patienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabeth Karlsson.

Resultatet av förhandlingen 

Vårdförbundet återtar varsel om strejk i sin helhet för följande verksamheter: 

  • Kirurgcentrum Västerbotten (Kirurgisk avdelning 2 Skellefteå)  
  • Medicinsk och geriatrisk klinik Skellefteå (Medicinsk avdelning 3 Strokeenhet) 
  • Rörelseorganens centrum Västerbotten (Ortopedavdelning Umeå) 
  • Laboratoriemedicin Västerbotten (Immunologi transfusion tappning Umeå och kemi Skellefteå) 
  • Medicinskt centrum södra Lappland (Medicinsk avdelning Lycksele) 

Vårdförbundet har även delvis accepterat de undantag som arbetsgivaren yrkat på kring 1177 Västerbotten på telefon. Detta möter verksamhetens bedömning kring absolut minimibemanning på rådgivningen dag och kvällstid samt för de nätter som infaller under vecka 24 och vecka 25.

Vårdförbundet har också gått med på att häva övertidsblockaden för Ambulanssjukvården i Västerbotten i sin helhet från onsdag den 5 juni klockan 14.56.  

Vårdförbundet har även hävt mer- och övertidsblockaden för IVA vid Norrlands universitetssjukhus till och med den 1 september.  

Det är flera positiva delar i detta. Framför allt att vi nu tryggar blodgivningen och tillgången för vårt regionsjukhus är centralt ur ett patientsäkerhetshänseende, säger chefläkare Johan Thunberg, som varit med och gjort bedömningarna om varslets konsekvenser.  

Varsel mot hälsocentraler kvarstår 

Övriga lagda strejkvarsel ligger kvar som tidigare, inte minst för flertalet hälsocentraler i länet.  

– Om det utökade strejkvarslet träder i kraft på tisdag så kommer det bli stor påverkan på tillgängligheten till hälsocentralerna. Vi kommer gå ut med information till invånarna och uppdatera verksamheternas information på 1177.se för att göra det tydligt vad som gäller, säger Elisabeth Karlsson. 

Region Västerbotten följer löpande konsekvenserna av strejken och arbetar intensivt för att de ska få så liten påverkan som möjligt på patienterna. Regionens chefläkarfunktion gör också löpande analyser av ifall stridsåtgärderna kan innebära en risk för människor liv och hälsa, vilket kan bli föremål för ytterligare förhandlingar med Vårdförbundet.   

Sök vård som vanligt 

Region Västerbotten arbetar för att patienterna ska påverkas så lite som möjligt, men det kan bli längre väntetider och köer. Invånarna i Västerbotten ska söka vård som vanligt under strejken. Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas, flyttas fram eller flyttas till en annan plats, kommer berörda patienter att kontaktas.  

Läs mer

Håll dig uppdaterad om hur du som invånare påverkas av strejken och blockaden.

 

Tillbaka till nyhetslistan