NYHETER 2020-09-14

Hävt besöksförbud på länets BB-avdelningar

Från och med den 14 september kommer partner eller annan närmast anhörig att kunna besöka länets BB-avdelningar och rutinultraljud.

BB, Ultraljud
Partner eller annan närmast anhörig kommer få möjlighet att vara med på BB-avdelningar och vid det rutinultraljud som erbjuds alla gravida i ungefär vecka 18. Foto: Region Västerbotten

Region Västerbotten ger nu åter möjlighet för partner eller annan närmast anhörig att vara med på BB-avdelningar och vid det rutinultraljud som erbjuds alla gravida i ungefär vecka 18.

- Detta är efterfrågat och vi är glada att i vissa hänseenden nu kunna öppna upp verksamheten för partner så att den nya familjen tillsammans får dela upplevelsen, säger Olov Grankvist, verksamhetschef på Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

Partner eller närmast anhörig utan symtom har under coronapandemin hittills kunnat vara med under förlossningen men nu utökas alltså möjligheterna. För övriga besök på specialistmödravården gäller fortsatt besöksförbud

Lokala anpassningar för att minska risk för smittspridning

Åtgärderna med ett besöksförbud har varit nödvändigt under pandemins första månader för att begränsa smittspridning och skydda personal och patienter.

- Pandemin är långt ifrån över men vi måste hitta ett nytt läge utan att riskera ökad smittspridning, säger Maria Smedberg medicinsk chef vid kvinnokliniken på Norrlands universitetssjukhus.

BB-avdelningarna och specialistmödravårdsmottagningarna på alla tre sjukhus har gjort olika anpassningar inför förändringen för att minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att öka utrymmen i väntrum.
Precis som tidigare är det i mån av plats som partner eller annan närmast anhörig kan vara med på BB.

Tillbaka till nyhetslistan