NYHETER 2020-05-05

Incheckning med mobil lanseras

Med hjälp av sin mobil erbjuds nu besökare att checka in till sina bokade vårdbesök digitalt. Den digitala incheckningen minskar köer, fysiska kontakter och är ett steg i att bromsa spridningen av covid-19.

Kvinna som loggar in till sitt vårdbesök med mobilen.
Genom att invånare kan checka in med sin mobil kan köer och fysiska kontakter minskas vid besök till vården. Foto: Jan Alfredsson/Region Västerbotten

Från tisdagen den 5 maj kommer patienter som har ett bokat besök till en hälsocentral eller mottagning på sjukhus att få ett sms till sin mobiltelefon med länk till incheckning inför besöket.

Med hjälp av personnummer och BankID går det att checka in till sitt besök direkt i mobilen istället för att gå till en reception. Möjligheten att anmäla sig och betala på plats finns fortfarande kvar.

Införandet av mobil incheckning är en del av regionens digitaliseringsstrategi och ett viktigt mål med införandet är att minska de fysiska kontakterna och bromsa spridningen av covid-19.

Självincheckningen via mobiltelefon är tillgänglig för de flesta patienter som har ett bokat besök. Incheckningen kan göras tidigast 30 minuter innan besöket.

-Det här är en tjänst med tydlig nytta, särskilt nu med covid-19. Utifrån siffror från andra regioner som infört mobil incheckning hoppas vi att mellan 50 och 60 procent av våra patienter kommer att använda tjänsten, säger Håkan Pettersson, verksamhetsarkitekt på e-hälsa vid Region Västerbotten.

Avlastar även vården
De patienter som inte får sms, exempelvis då de inte lämnat sitt mobilnummer till vården, ges möjlighet att skanna en QR-kod som finns tillgänglig via rollups och affischer på sjukhusen och hälsocentralerna. Det går också att skriva in adressen till självincheckningen på sin mobiltelefon, incheck.regionvasterbotten.se

Genom att minska trycket på receptionerna ges tillfällighet att kunna hjälpa andra delar inom regionen.

- Den mobila incheckningen innebär en ökad möjlighet för oss på servicecenter att erbjuda fler administrativa tjänster kopplade till vårdflödet. Vårt mål är att avlasta vården så mycket vi kan, säger Ida Lestander, verksamhetschef för servicecenter i Region Västerbotten.

Nya rutiner
Den nya incheckningen påverkar vissa delar kring ett vårdbesök. Patienten får sin faktura hemskickad och om hen behöver en blankett för reseersättning delas den ut i samband med själva vårdbesöket.

- Fokus i början är att bromsa smittspridning och tidsbesparingen kommer initialt inte vara det viktigaste. Vi kommer arbeta vidare med att förädla både tjänsten och de rutiner som påverkas, säger Håkan Pettersson.

Region Västerbotten har lanserat ett antal digitala lösningar den senaste tiden. Invånare kan exempelvis träffa vårdpersonal via videobesök genom appen Mottagning Region Västerbotten och göra självskattningstest om covid-19 på 1177.se.

Tillbaka till nyhetslistan