NYHETER 2024-06-28

Läget i Västerbotten efter två månaders konflikt

Operationer ställs in, besök flyttas fram och tillgängligheten har försämrats. Det är konsekvenser som syns i Region Västerbotten efter två månader med konfliktåtgärder från Vårdförbundet.

Vårdförbundets konflikt har nu pågått i två månader och strejken i tre veckor. Under konflikten har ett flertal varsel dragits tillbaka efter förhandlingar om samhällsfarlighet, men 247 av Region Västerbottens medarbetare är fortfarande uttagna i strejk. De kvarvarande varslen påverkar verksamheter på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå sjukhus samt nio av länets hälsocentraler. Övertids- och mertidsblockaden påverkar i princip all vårdverksamhet.

Nu går Region Västerbotten dessutom in en sommarperiod, som även i vanliga fall innebär en ansträngning för vården.

Operationer ställs in och tillgängligheten försämras

Efter två månaders konflikt kan Region Västerbotten nu se en skillnad på bland annat antal genomförda operationer och försämrad tillgänglighet till bland annat länets hälsocentraler och 1177 på telefon.

Under veckorna 18 till 25 har det i år genomförts omkring 350 färre operationer än under samma period förra året. Telefontillgängligheten till hälsocentralerna är också sämre än vid samma tid förra året och väntetiderna till 1177 på telefon är längre. Det är också fler besök på akutmottagningarna, framför allt i Umeå.

– Vi behöver göra ytterligare analyser innan vi med säkerhet kan säga vad de här siffrorna beror på, men det vi kan se är att det är en skillnad jämfört med samma period föregående år. Och när tillgängligheten på hälsocentralerna är sämre så ser vi att fler söker vård genom andra vägar, till exempel till akutmottagningen, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Ögonmottagningarna i Skellefteå och Umeå är två av de enheter som fortfarande är uttagna i strejk. Där bedömer verksamheten att till och med förra veckan hade 97 operationer inte kunnat genomföras på grund av övertidsblockaden, 76 på grund av strejken, samt att 519 mottagningsbesök inte kunnat genomföras som planerat på grund av strejken.

På den länsövergripande verksamheten Rörelseorganens centrum har flera enheter varit uttagna i strejk. Där är det omkring 220 operationer som inte har kunnat utföras sedan konfliktens början.

– Vi gör vårt yttersta för att minimera konsekvenserna för våra patienter, men ju längre konflikten pågår ökar riskerna med att vi tvingas skjuta upp vissa typer av vård. Det leder till köer som kommer att ta en lång tid att jobba sig igenom, säger Elisabeth Karlsson.

Under torsdagen genomfördes samtal mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet för att diskutera konfliktens påverkan. Samtalen fortsätter under nästa vecka.

Även om situationen i vården är ansträngd, uppmanar regionen invånare att söka vård som vanligt och att fortsätta komma på sina planerade besök. Patienter kontaktas om ett besök ställs in, flyttas fram eller flyttas till en annan plats.

Tillbaka till nyhetslistan