NYHETER 2024-05-07

Nystart för världsunik hjärt-lungstudie på Norrlands universitetssjukhus

Nu är Scapis 2 i gång på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Förhoppningen med forskningen är att förebygga till exempel hjärtinfarkt, stroke och KOL genom att förutse vilka som riskerar drabbas.

Personer på invigningen av Scapis 2
Invigningen av Scapis 2 på Norrlands universitetssjukhus Foto: Anja Hansen Knutsson

Den svenska befolkningsstudien Scapis studerar hjärt-kärl och lungsjukdomar. Under åren 2014–2018 undersöktes 2508 personer vid Norrlands universitetssjukhus. I Scapis 2 följs hälften av dem, 1254 personer, upp. Scapis 2 är ännu viktigare än Scapis 1, menar Anders Blomberg, överläkare och professor i lungmedicin på Medicincentrum vid Norrlands universitetssjukhus. Han är lokalt ansvarig forskare för Scapis i Umeå och medlem i studiens nationella styrgrupp.

– Genom uppföljningsundersökningen kan vi få en unik bild av hur sjukdomar inom hjärta och lungor utvecklas och försöka identifiera faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen. Det är viktigt för att kunna identifiera personer som löper stor risk att bli sjuka samt i möjligaste mån förhindra detta genom exempelvis livsstilsförändringar och läkemedel, säger Anders Blomberg.

Genom att se hur utvecklingen sker över tid, kan Scapis 2 ge kunskap som utvecklar behandlingsstrategier.

Deltagarna går igenom många undersökningar, som görs vid tre olika besök under två veckors tid. Blodprovtagning, EKG, blodtryck, glukosbelastning, lungfunktionsundersökningar och frågeformulär görs på Scapismottagningen på Kliniskt forskningscentrum. Skiktröntgen av bland annat lungor, hjärta och kranskärl samt fettdistribution görs på CT-lab vid bild- och funktionsmedicin. Där finns en helt ny fotonräknande datortomograf, som ger bättre röntgenbilder med lägre stråldos. Undersökningarna i Scapis 2 beräknas pågå till tidig höst nästa år, men redan har 20 deltagare varit på sitt första besök.

– Det är stort intresse för att vara med. Deltagarna är förväntansfulla och tacksamma för att få ta del av undersökningar de annars kanske inte skulle fått göra. Det är en väldigt omfattande hälsoundersökning, säger David Lapveteläinen, forskningssjuksköterska på Kliniskt forskningscentrum.

Världsunik studie

Studien är världsunik i sitt slag. I Scapis 1 undersöktes drygt 30 000 svenskar i åldern 50–64 år vid de sex deltagande universitetssjukhusen.  Allt material från undersökningarna har samlats i en forskningsbank – världens hittills mest omfattande data-, bild och biobank. Undersökningarna inom Scapis har lett till fler studier och flera tilläggprojekt.

– Från Scapis 1 fick vi information om hur vanliga hjärt-, kärl- och lungsjukdom är i en svensk medelålders befolkning, berättar Anders Blomberg.

Forskarna kunde se att aterosklerotiska förändringar, det vill säga att fett och kalk har ansamlats i blodkärlens väggar, är vanligt. Det fanns hos ungefär 42 % av de som undersöktes. Ovanligare, 5 %, var förträngningar som behövde åtgärdas inom sjukvården och 2 % hade allvarliga förträngningar som behövde åtgärdas akut. Kvinnor utvecklar kranskärlssjukdom ungefär 10 år senare än män.

Drygt 8 % av deltagarna hade nedsatt lungfunktion och ungefär 6 % hade någon form av emfysem. Det var betydligt vanligare hos rökare, men nästan en tredjedel av de med nedsatt lungfunktion var aldrig-rökare.

Tisdag den 7 maj hölls den formella invigningen i Umeå. Projektet är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Umeå universitet och Hjärt-lungfonfen, som är studiens huvudfinansiär.

Tillbaka till nyhetslistan