NYHETER 2024-06-10

Regionfullmäktige sammanträder den 18 juni

Regionfullmäktige sammanträder i Umeå den 18 juni. Följ mötet på plats eller via sändningen här på regionens webbplats.

Klubba

Program

8.30 - Sammanträdet startar
Interpellationer

10.00 - Ärenden enligt sammanträdeslista

12.00 - Lunch

13.00 - Sammanträdet återupptas
Ärenden enligt sammanträdeslista
Interpellationer

17.00 - Sammanträdet avslutas

Plats

Sessionssalen, före detta Stadsbiblioteket, Rådhusesplanaden 6A, Umeå

Handlingar

Föredragningslista och handlingar

Föredragningslista finns även att hämta på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

Webbsändning

Du kan följa sammanträdet på plats eller genom att titta på sändningen här på regionens webbplats.

Webbsändningen för regionfullmäktige

 

Tillbaka till nyhetslistan