Nyheter

31 mar 2020

Presskonferens idag, tisdag

Region Västerbotten bjuder in till presskonferens tisdag klockan 15.30.

30 mar 2020

50 konstaterade fall i Region Västerbotten

Det finns nu sammanlagt 50 personer i Västerbotten som är konstaterat smittade av covid-19. Nio av dessa vårdas inneliggande på sjukhus och av dessa ligger fem på någon av länets intensivvårdsavdelningar. – De konstaterade fallen kommer från hela länet, vilket betyder att vi har en samhällsspridning i hela Västerbotten, säger Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

30 mar 2020

Vanligare med ansiktsmärta

Fler lider av smärta i ansiktet – och framförallt kvinnor är drabbade. Det visar en ny studie från Tandläkarhögskolan vid Umeå universitet.

27 mar 2020

Triagering, kontrollfrågor och bedömningstält i regionen

Alla sjukhus, hälsocentraler och sjukstugor i länet jobbar aktivt med åtgärder för att förhindra att smitta förs in i vårdens lokaler och enheter. Därför pågår en mindre triagering vid många entréer där patienterna svarar på kontrollfrågor.

27 mar 2020

Region Västerbotten använder videobesök med patienter

Efter att ha testat i mindre skala ska nu drygt tio mottagningar och hälsocentraler inom Region Västerbotten använda digitala lösningar som gör det möjligt för patienter att träffa vårdpersonal genom videobesök.

27 mar 2020

Topplacering för Västerbotten i bredbandskartläggning

Västerbotten har landets tredje bäst utbyggda bredband. Det visar PTS bredbandskartläggning för 2019, som släpptes under dagen. Störst ökning har Vilhelmina, Robertsfors och Bjurholm.

26 mar 2020

Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest

Region Västerbotten lanserar ett självskattningstest för covid-19 som är anpassat till invånare i länet. Information om hur de smittade i länet vårdas på sjukhus och dessutom görs vissa förändringar i besökarnas utbud på sjukhusen i länet.

25 mar 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 25 mars

Idag, onsdag den 25 mars, har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

25 mar 2020

Sjukhusbiblioteken i länet stängs tillfälligt

Från och med torsdag 26 mars stänger vi sjukhusbiblioteken i länet utifrån risken för smittspridning av det nya coronaviruset.

25 mar 2020

Region Västerbotten förbereder vården

Ett antal insatser görs nu i Region Västerbotten för att förbereda inför en förväntad ökning av antalet personer som smittas av coronaviruset i Västerbotten.

24 mar 2020

Detta gäller vid Centrum för Obstetrik och Gynekologi med anledning av besöksstoppet

Under rådande omständigheter på grund av Covid-19 pandemi har Region Västerbotten infört ett besöksstopp på alla sjukhus för att minska risken för smittspridning.

23 mar 2020

Aktuellt läge om coronavirus 23 mars

Sedan i slutet av förra veckan finns en samhällssmitta i Västerbotten. I dagsläget vårdas totalt fyra personer på sjukhus i länet och tre av dessa på intensivvårdsavdelning.

20 mar 2020

Många vill hjälpa till i vården

Region Västerbotten förbereder hälso- och sjukvården för en ökad belastning när fler covid-19 smittade patienter behöver sjukhusvård. 500 läkar- och sjuksköterskestudenter vill hjälpa till i vården när om det behövs. I dagsläget finns ingen brist på personal eller vårdplatser men en viss brist på materiel.

20 mar 2020

Extra resurs under corona-pandemin

Är du utbildad inom hälso- och sjukvård och vill bidra med din kompetens, om Västerbotten drabbas hårt av coronasmittan? Då välkomnar vi tacksamt din intresseanmälan.

20 mar 2020

Industridagen 2021 till Västerbotten och Skellefteå

Industrirådet har valt att förlägga Industridagen 2021 i Västerbotten – ett efterlängtat besked! Med temat ”Sverige som innovationsstormakt” kommer deltagare från samhällets alla aktörer att samlas i Skellefteå för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska ta ledartröjan vad gäller teknikutveckling och klimatutmaningar.

20 mar 2020

50 514 606 kronor till länets utveckling

Region Västerbottens regionala utvecklingsnämnd har beviljat totalt 50 514 606 kr fördelat på 33 olika utvecklingsprojekt. Projekten ska bidra till investeringar och insatser för regional tillväxt och rör bland annat hållbar utveckling, utbildning och digitalisering.

19 mar 2020

Besöksförbud för att minska smittan

De allra flesta som smittas av coronaviruset, covid-19, får lindriga symtom och blir friska genom att sköta om sig själva hemma. Ett fåtal smittade, till exempel äldre personer med bakomliggande sjukdomar, kan bli svårt sjuka och måste vårdas på sjukhus. Region Västerbotten har infört besöksförbud på länets sjukhus och på sjukstugornas vårdavdelningar. Det är också viktigt att den som är sjuk och har tid för besök på mottagning bokar om besöket.

19 mar 2020

2020-03-19 Information om bidrag och anslag mot bakgrund av covid-19, Kulturenheten Region Västerbotten

Region Västerbotten tar hänsyn till att utbrottet av covid-19 utgör särskilda skäl för förändringar i projekt eller verksamhet och vi har förståelse för bidragsmottagarnas situation. Vi kommer mycket troligt att ha ett behov av vidare dialog eftersom det i nuläget är svårt att förutse utvecklingen för både verksamheter och projekt. Kulturenheten vid Region Västerbotten följer löpande expertmyndigheternas rekommendationer och gällande lagstiftning.

19 mar 2020

Bedömningstält för ökad kapacitet på akuten i Umeå

Ett tält har satts upp i anslutning till akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus för att ta emot barn och vuxna som bedömts som högriskpatienter. Det ska fungera som en förlängning av akutmottagningen och är en utökning av lokalerna.

17 mar 2020

Salutdagarna fokuserar på kulturell medvetenhet

Salutdagarna är en årligen återkommande utbildningsdag runt om i länet för dem som jobbar inom barnhälsovård, familjecentral, folktandvård, mödrahälsovård, socialtjänst och öppen förskola. I år var temat Kulturell medvetenhet – att möta barn och föräldrar på lika villkor.

16 mar 2020

Pressmeddelande: Höjt beredskapsläge i Västerbotten

Region Västerbotten höjer beredskapsläget och har beslutat om att samla regional krisledning med anledning av spridningen av det nya coronaviruset, covid-19.

16 mar 2020

Pressmeddelande 16 mars: Region Västerbotten ändrar rutiner för provtagning för coronaviruset

Arbetet med att bromsa spridningen av covid-19 i samhället går in i en ny fas. Fokus ligger nu på att skydda de som riskerar bli svårast sjuka. Det innebär att inriktningen för hälso- och sjukvårdens arbete förändras för att resurserna ska användas där de gör mest nytta. Rutinerna ändras och endast patienter som är i behov av vård på sjukhus samt vårdpersonal i prioriterad verksamhet är aktuella för provtagning.

15 mar 2020

Pressmeddelande 15 mars: Två nya fall av coronavirus i Västerbotten

Provtagning har visat att det finns två nya fall av coronavirus i Västerbotten. Dessa två personer är isolerade i sina hem. Båda är upptäckta med hjälp av smittspårning av redan smittade personer.

14 mar 2020

Pressmeddelande 14 mars: Ytterligare två personer i Västerbotten har fått coronavirus

Provsvar har visat att ytterligare två personer i Västerbotten har fått coronavirusinfektion (covid-19).

13 mar 2020

Folkbiblioteken och det nya Coronaviruset

Spridningen av det nya Coronaviruset (COVID-19) påverkar oss alla. Folkbibliotekens grunduppdrag är att säkra fri tillgång till information och kunskap, också när en pandemi råder.

13 mar 2020

Pressmeddelande 13 mars: Ett nytt fall av coronasmitta i Västerbotten

Igår den 12 mars analyserades 23 prover i Västerbotten. Av dessa var ett prov positivt för coronaviruset, covid-19. Personen har varit i norra Italien och tillhör ett av de resesällskap där det i början av veckan påvisades covid-19. Med dagens konstaterade fall inräknat har vi totalt nio kända smittade personer i Västerbotten. – Vi fortsätter med smittspårning i Västerbotten enligt våra rutiner, säger Gunilla Persson, tf smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

12 mar 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 12 mars 2020

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

12 mar 2020

Pressmeddelande 12 mars: Hög risk för spridning av covid-19, men inga nya fall i Region Västerbotten

Folkhälsomyndigheten bedömer att det finns en mycket hög risk för spridning av covid-19 i samhället. Inga prover som togs i Västerbotten under onsdagen visade dock på någon coronavirusinfektion. Region Västerbotten vidtar de åtgärder som krävs för att skydda våra mest sårbara och för att vården ska kunna fortsätta att bedrivas på ett patientsäkert sätt. I går tog därför regionen beslut om avstängning av medarbetare och att tjänsteresor ska undvikas.

11 mar 2020

Beslut om avstängning samt reserestriktioner för regionens medarbetare

För att minimera risk för eventuell smittspridning av coronavirus och skydda de mest känsliga individerna från sjukdom har Region Västerbotten fattat följande beslut.

11 mar 2020

Pressmeddelande 11 mars: Ytterligare tre personer har fått coronavirus

Provsvar har visat att ytterligare tre personer har fått coronavirusinfektion (covid-19). Alla tre tillhör samma familj och har varit i norra Italien, på samma ort som de fem tidigare rapporterade fallen.

11 mar 2020

Stora förändringar krävs för en ekonomi i balans 

– Vi måste effektivisera här och nu samtidigt som vi jobbar med mer långsiktiga förändringar, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner.

10 mar 2020

Aktuellt läge för coronavirus i Västerbotten 9 mars

Efter måndagens fem bekräftade fall av coronavirusinfektion (covid-19) i Västerbotten har många frågor uppstått. På grund av det höga trycket från både media och allmänhet kommer Region Västerbotten regelbundet att informera om det aktuella läget kring coronaviruset i länet.

10 mar 2020

Samordning gav budget i balans

För bara ett par år sedan hade Cancercentrum en personalbudget i obalans med bland annat ett antal tjänster som inte var finansierade. Men genom att arbeta både smartare och effektivare, samtidigt som alla vakanser utvärderades innan de tillsattes eller inte, kunde man vända trenden. "Resultatet blev att vi under det andra halvåret 2019 hade personalkostnader i balans", säger Jakob Claesson, controller vid Cancercentrum.

09 mar 2020

Bekräftade fall av coronavirus i Västerbotten

Under måndagen den 9 mars visade provsvar att fem vuxna personer i Västerbotten har fått coronavirusinfektion (covid-19).

09 mar 2020

Konferens om God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv

Svensk sjukvård är i förändring och flera stora reformer och satsningar har lanserats för att göra vården mer tillgänglig och effektiv. Som en del i konferensserien Vård i rörelse bjuder regeringen och landets sjukvårdsregioner in till ett antal konferenser, med start i norra sjukvårdsregionen, där fokus är God och nära vård i ett glesbygdsperspektiv.

05 mar 2020

Västerbottningarna upplever god tillgång till vård

Nära 90 procent av västerbottningarna anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Det är en ökning med hela fem procentenheter från föregående år. Förtroendet för hälso- och sjukvården är fortsatt högt trots att den minskat från föregående år.

05 mar 2020

Ny utställning på Galleri Alva – Växt där du står

För första gången visas sviten Växt där du står, där Peter Stridsberg undersöker hur minnet från en plats och naturen bevaras. Verken visas på Galleri Alva mellan 6 mars – 31 mars och inleds med vernissage på fredag 6 mars klockan 12:00.

03 mar 2020

Gränslöst - språk, identitet, liv - INSTÄLLT!

En dag om nationella minoritetsspråk, i samarbete med Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland, men stöd av Statens kulturråd.

03 mar 2020

Det skrivande livet - En kväll med spännande samtal kring skrivande

Det samtalas kring frågor som: Kan man skriva vad och hur som helst? Gränslöst skrivande! Varför ska man skriva? Vad kan man skriva om?

02 mar 2020

Regionens satsar på etikombud

I mitten av april startar vidareutbildningen av Region Västerbottens etikombud. Under tre halvdagar i vår och höst behandlas frågor som grundläggande vårdetik, värdegrund och etisk analys. – Utbildningen är en del i en större satsning på etikombuden, som då blir diplomerade, säger Cecilia Reinikainen Diamant, med i arbetsgruppen för vårdetik och själv etikombud på intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus.