NYHETER 2020-11-04

Utökad användning av munskydd för personal i Umeå och Skellefteå

Munskydd läggs till som en ytterligare åtgärd för att minska risk för smitta i vården med covid-19. I ett första skede gäller rekommendationen endast personal på Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett. – Syftet är att bibehålla hög patientsäkerhet i en tid när samhällsspridningen av covid-19 åter har ökat, säger Anders Johansson, hygienöverläkare på Region Västerbotten.

Munskydd bland personal
Munskydd läggs till som en ytterligare åtgärd för att minska risk för smitta i vården med covid-19. Foto: Klas Sjöberg

Antalet bekräftade fall med covid-19 fortsätter att öka i Västerbotten. Den senaste tiden har Vårdhygien utrett flera smittspridningar av covid-19 mellan personal i vården.

– Rekommendationerna vi tar fram är främst till för att minska risk för att någon vårdpersonal sprider smitta till patienter eller någon annan medarbetare. Det förekommer att man insjuknar och därför lämnar sitt arbetspass, eller att man insjuknar någon timme efter man avslutat ett arbetspass och då kan man ha varit smittsam innan man insjuknat, berättar Anders Johansson.

Om vårdpersonal alltid har munskydd minskar risken för att en person sprider viruset innan symtomen kommer.

– Det är många länder som haft detta som standard länge. I Sverige är det hittills inte så vanligt, berättar Anders Johansson.

Ytterligare åtgärd

Sedan tidigare har Region Västerbotten och Vårdhygien rekommenderat vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun att besökare och personal ska bära munskydd under oktober och november. Även personal som ska utföra influensavaccination bör använda munskydd i hela regionen.

– Denna åtgärd blir ett komplement till alla andra åtgärder som redan är i bruk, där att hålla fysiska avstånd även på jobbet och att vara hemma när man är sjuk är de, i sammanhanget, allra viktigaste. Det får inte bli så att munskydd ersätter följsamhet till dessa åtgärder, säger Anders Johansson.

Känna trygghet

Region Västerbotten arbetar kontinuerligt på många olika sätt med säkra patientmöten. Vårdhygien och smittskyddsenheten inom Region Västerbotten tar löpande nya beslut och rekommendationer baserat på smittläget i Västerbotten.

– Patienterna ska naturligtvis känna sig trygga. När de kommer till oss för att få vård ska de inte utsättas för onödiga risker att bli smittade av covid-19, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Dialog om nya allmänna råd

Region Västerbotten har börjat diskutera möjligheten att införa skärpta råd till allmänheten. Det är Folkhälsomyndigheten som i så fall fattar ett sådant beslut.

– Vi har skickat en första signal att vi vill inleda en dialog om nya skarpare allmänna råd. Just nu gäller samma rekommendationer som tidigare men det viktigaste är att vi alla försöker träffa färre människor utanför de vi bor med eller måste träffa på arbetet, avslutar Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten

Tillbaka till nyhetslistan