Sussa samverkan

Programmet görs i något som heter Sussa samverkan. Sussa står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer. Gruppen bildades i mitten av 1990-talet och samverkar bland annat kring utveckling och förvaltning av journalsystemet NCS Cross.

2014 fattade regiondirektörerna inom Sussa samverkan beslutat att genomföra en gemensam upphandling av ett nytt vårdinformationsstöd. Ett erbjudande gick ut till övriga regioner om att vara med som optionspartner. Halland, Norrbotten, Dalarna och Gävleborg valde då att delta i upphandlingen i form av option. Det innebär att regionerna har rätt att köpa den lösning som upphandlas.

Samverkan

FVIS programmet ligger i linje med regeringens vision för e-hälsa 2025. Den nationella visionen är också starkt styrande för arbetet med upphandling och realisering av ett nytt vårdinformationsstöd inom Sussa.

Samverkan skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt i vården och bidrar till att regionerna kan erbjuda en god och jämlik vård. Med gemensamma och tydliga mål skapas bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete och i Västerbotten vill vi också ta vara på erfarenhetsutbyte, möjliggöra kunskapsöverföring och skapa synergier och lärande och minska sårbarheten och så får vi tillgång till fler gemensamma resurser – därför är vi en del av Sussa.

Regioner i samverkan

Regionerna tillsammans motsvarar ungefär en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Framgångsfaktorer