Nyheter

29 apr 2019

Avancerad teknik räddar strokepatienter

Att avlägsna blodproppar i hjärnan med hjälp av en tunn kateter och ett avancerat nät, trombektomi, är en banbrytande teknik vid Norrlands universitetssjukhus. För att hjälpa patienter från Finland och upprätthålla hög kompetens för sjukhusets neuroradiologer flygs strokepatienter från Vasa centralsjukhus över Kvarken för behandling.

29 apr 2019

Betong, plantor, musik och konst på sjukhusbiblioteken i maj

Maj månad bjuder på arrangemang i vårens tecken.

25 apr 2019

Sammanfattning från regionfullmäktige den 24–25 april

Fullmäktige i Region Västerbotten har sammanträtt i Umeå för att bland annat behandla sju motioner samt årsredovisningen för 2018. Läs en sammanfattning av fullmäktiges beslut.

25 apr 2019

Unik sambulans med nya funktioner

Nu har länets nya sambulans åkt sin första rutt officiella. Den nya bussen har flera nya funktioner och uppfyller högre ställda krav på miljö, komfort, säkerhet och arbetsmiljö. – Äntligen är vi igång, säger Christina Appelblad, avdelningschef på ambulansen i Skellefteå.

24 apr 2019

När den "lyckligaste tiden" blir till en kamp

För vissa nyblivna mammor blir den första tiden med barnet inte alls som man tänkt sig. Tre procent får så allvarliga förlossningsskador att vardagen blir till en kamp.

23 apr 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 24–25 april

Den 24–25 april sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida

17 apr 2019

Utmärkelse till kontaktsköterska från Skellefteå

I april tilldelades Inger Hedblad ”Prostatacancerförbundets hedersutmärkelse”. Efter 41 år hos oss är det en minst sagt rutinerad pristagare som fortfarande brinner för jobbet.

12 apr 2019

Nytt digitalt system kan underlätta arbetet på MAVA – nu körs testperioden igång.

Nu är whiteboarden skrotad på Mava. Från och med denna vecka samlas avdelningens personal vid en stor skärm i personalrummet för att gå igenom dagens arbete. Genom att byta från ett system som bygger på post-it lappar och folks goda minne till ett digitalt system som tillgängliggör information och automatiserar kommunikation är målet att skapa en effektivare vård som både ska öka patientsäkerheten och minskar stress och förbättrar arbetsmiljön för personalen.

12 apr 2019

Enklare att lämna klagomål till vården i Västerbotten

Dina synpunkter på vården är en viktig del i arbetet att göra den bättre. Nu finns ett webbformulär som gör det enklare för dig som inte är nöjd med vården att klaga.

10 apr 2019

Start för Digironder

Vilka tekniska behov och utmaningar finns inom vårdverksamheten och hur kan vi hjälpa till att lösa dessa? Det är några av de frågor som teamet bakom Digironder försöker få svar på.

05 apr 2019

Projekt ska ge skjuts till innovationsidéer

Många bra idéer når aldrig längre än idéstadiet. Det ska projektet MT4North ändra på. Forskare i Umeå tittar nu på en modell för att förverkliga fler medicintekniska idéer.

05 apr 2019

Remissutgåva för Region Västerbottens kulturplan 2020-2023

Kulturutskottet svarar, på uppdrag av Regionala utvecklingsnämnden, för framtagande av kulturplanen i bred samverkan med länets kommuner, civilsamhälle och kulturskapare. Under framtagandet av kulturplanen har ett 40-tal dialoger ägt rum.

03 apr 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 april

Idag onsdag den 3 april har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. På Region Västerbottens webbplats finns en sammanfattning av nämndens beslut.

02 apr 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 april

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

02 apr 2019

Region Västerbotten satsar på kvinnors hälsa

Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar Sveriges kommuner och landstings rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen. Ett resultat av satsningen är bäckenbottenmottagningarna i Västerbotten.

01 apr 2019

Norra Sverige överens om gemensam EU-politik

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har avslutat sin konferens i Luleå med att de fyra nordligaste länen antagit tre gemensamma politiska positionsdokument för att påverka EU i frågor som berör norra Sverige.

01 apr 2019

Ny odontologisk specialist

Tandläkare Lena Mårell är Region Västerbottens första specialist i orofacial medicin, tandvård för patienter med svåra sjukdomar och funktionsnedsättningar. I och med utnämningen kan Tandläkarhögskolan i Umeå nu utbilda egna specialister inom orofacial medicin.