Nyheter

30 dec 2020

Tillsammans för det hållbara samhället - Digital konferensvecka om hållbarhet 19-22 januari 2021

Nytt år medför som vanligt nya möjligheter, men för varje årsring också ett alltmer angeläget ansvar. Som förebild och framtidsregion är Västerbotten skyldig både sig själv och andra, liksom kommande generationer, att leva med planeten, inte på dess bekostnad – och skapa utveckling och tillväxt som är hållbar i alla avseenden. För oss betyder det en region som är jämställd, rättvis, inkluderande och innovativ, som drivs av grön energi och skapar helt klimatneutrala värdekedjor. Formeln för vår framgång förblir dock densamma – samverkan.

29 dec 2020

Första västerbottningen har fått vaccin mot covid-19

Under tisdagen den 29 december började vaccinationerna mot covid-19 i Västerbotten. Först ut att vaccineras var brukare vid Dragonens vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. Under nästa vecka planeras ytterligare vaccinationer i Västerbotten.

28 dec 2020

Länets industrier har behov av att rekrytera spetskompetens

Västerbotten har en växande industri, som idag står för ungefär 17 % av länets arbetstillfällen. En utmaning inom industrin är digitaliseringsarbetet och rekrytering av spetskompetens. Genom projektet Smart industri Västerbotten får länets industri- och industrinära företag stöd, inspiration och koordinering på digitaliseringsresan.

22 dec 2020

Vaccinstart mot covid-19 den 29 december

Under måndagen meddelade EU-kommissionen att vaccinet mot covid-19 från läkemedelsföretaget Pfizer är godkänt. 200 doser av vaccinet kommer att levereras till Västerbotten den 27 december och vaccinationen kommer att starta 29 december. Enligt de senaste beskeden kan även ytterligare doser komma tidigare än förväntat.

21 dec 2020

Smittspårning, egenprovtagning och vaccin mot säsongsinfluensa

Under föregående vecka bekräftades 936 personer med covid-19 runt om i Västerbotten. Nu erbjuds återigen vaccinering mot säsongsinfluensa för personer i riskgrupp som inte hunnit vaccinera sig och flera kommuner inför upprepad egenprovtagning bland personal på särskilda boenden för äldre för att tidigare upptäcka och förhindra utbrott av covid-19.  

18 dec 2020

Regeringen tillsätter samordnare för norra Sverige

Näringsminister Ibrahim Baylan meddelar idag att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten. Den tillsatte samordnaren är Peter Larsson, seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien.

17 dec 2020

Dystert för Västerbottens besöksföretag

När Västerbottens besöksföretag beskriver hur de drabbats av pandemin tecknas en dyster bild. De hanterar ekonomiska konsekvenser av restriktioner, stängda gränser och oro för smitta, men också personlig oro och sömnlöshet. Det framgår i de fem enkäter som Region Västerbotten sammanställt under året.

17 dec 2020

För tidigt födda barn kan vårdas hemma

I februari kommer de första barnen från den neonatala intensivvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus att kunna vårdas hemma. Hemsjukvård är bra för barnens utveckling och för familjerna samtidigt som det stärker både arbetsmiljö och ekonomi.

16 dec 2020

Vaccinering mot covid-19 i början av 2021

Region Västerbotten planerar inför vaccinstart mot covid-19 under mitten av januari. – De första doserna kommer att prioriteras till bland annat personer som bor på särskilda boenden för äldre, äldre personer som har hemsjukvård och eller hemtjänst och personal som arbetar med dessa grupper, berättar Region Västerbottens vaccinsamordnare Ronny Lestander.

16 dec 2020

Presskonferens 16 december om covid-19

Region Västerbotten genomför på onsdag den 16 december klockan 13.00 en digital presskonferens om det aktuella läget kring covid-19.

14 dec 2020

Kraftig ökning av bekräftade fall i Umeå

Förra veckan testades 991 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. Sedan de första bekräftade fallen i mars har sammanlagt 6 306 personer testats positivt och 63 personer har avlidit till följd av covid-19.

14 dec 2020

Västerbotten växlar upp elektrifieringsarbetet

Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten, blev i oktober utsedd till en av sexton ledamöter i regeringens nya elektrifieringskommission. Måndag den 7 december hölls kommissionens första möte, digitalt. I Västerbotten inleds nu en dialog och process för regionens insatser i elektrifieringsarbetet.

11 dec 2020

Dags att söka kulturstipendier – inom film, slöjd, musik och bildkonst!

Region Västerbottens utökar sin kulturstipendieutlysning 2021 genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

10 dec 2020

Från undersökning till behandling på ett enda besök i tandvården

Köer upp till flera månader är idag verklighet på många håll inom tandvården. På Region Västerbottens innovationsklinik Idun testas nu både nya arbetssätt och en ny digital applikation för att förbättra flöden och minska köerna.

09 dec 2020

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 9 december

Idag har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

09 dec 2020

Fortsatt allvarligt läge och nya råd för att bromsa smittspridningen

Från och med den 14 december gäller nya föreskrifter och råd för hela landet. Alla behöver ta ett stort ansvar för att minska spridningen av covid-19. I länet är läget fortsatt allvarligt.

08 dec 2020

Sammanfattning från regionstyrelsen den 8 december

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

07 dec 2020

Ögonmottagningen i Skellefteå öppnar nytt

Ombyggnationerna av ögonmottagningens lokaler på Skellefteå lasarett pågår för fullt och nu är den första etappen klar. Den rymmer väntrum, undersökningsrum, personalrum och administrativa lokaler.

07 dec 2020

Färre bekräftade fall av covid-19 under föregående vecka

Förra veckan testades 807 personer positivt för covid-19 i Västerbotten. – Det är första veckan på länge som kurvan inte ökar. Det är fortfarande för många positiva fall men det är också ett tecken på att det går att vända utvecklingen om vi fortsätter följa råden, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

07 dec 2020

Norra Sveriges största konferens om digitalisering

VÄSTERBOTTEN TAR LEDARSKAP I DEN DIGITALA UTVECKLINGEN. Över 400 deltagare från kommuner och näringsliv har anmält sig till Mötesplats Digitala Västerbotten. Det är Region Västerbotten som bjuder in till en helt digital konferens den 8-9 december med temat ”Det hållbara ledarskapet i en digital tid”. Livesända seminarier och keynotes kommer att blandas med interaktivt mingel och kulturinslag.

04 dec 2020

Västerbottens företag förbereder sig inför Brexit

För tolfte året i rad arrangerades Exportdagen den 26 november. Under en eftermiddag samlades företag, företagsfrämjare och offentlig sektor för att diskutera utmaningar, möjligheter och hur företagen på bästa sätt kan förbereda sig inför Brexit. I programmet medverkade Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister, Kristian Sördell-Halse, Simplicus AB, Johan Nylund, Exportansvarig, Polarbröd AB och Anna Pettersson, Regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

04 dec 2020

Open Call, konstinköp december 2020

Region Västerbotten planerar att omfördela 250 000 kr ur Regionens kulturbudget 2020 till ett extra inköp av konst och konsthantverk.

04 dec 2020

VR-glasögon hjälper patienter att träna hemifrån

I september påbörjade Region Västerbotten ett test där fysioterapeuter lånar ut VR-glasögon till patienter för träning hemma. – För patienten är det tryggt att få feedback på sin hemmaträning av sin fysioterapeut och det ökar motivationen att träna kontinuerligt, säger projektledare Pia Kristiansson.

03 dec 2020

Spårbarheten i fokus

Ett nytt IT-system införs nu för att få bättre kontroll över patientprovers väg från att de tas, under transporten och till de packas upp på laboratoriet. Både enskilda prover och de boxar, så kallade Sofiaboxar, som de transporteras i blir spårbara med hjälp av streckkoder som skannas in i systemet. Systemet ökar patientsäkerheten samtidigt som dubbelarbetet minskar.

02 dec 2020

Forskningsprojekt i Norrland får dela på över 2 miljoner

Norra sjukvårdsregionen ger 2,2 miljoner kronor till klinisk forskning 2021. Bland annat ges anslag till forskning om stroke, bröstmjölk, tjocktarmscancer och snusning.

02 dec 2020

Covid-19-stöd till kulturskapare i Västerbotten

Kvarstående medel inom kulturbudgeten för 2020 kommer att omdisponeras och användas för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare. Det beslutade Regionala utvecklingsnämnden idag, i enlighet med kulturutskottets förslag.

02 dec 2020

Analyser, vaccin och ett ansträngt vårdläge

För tre veckor sedan nådde Västerbotten en punkt när de allmänna råden inte längre var tillräckliga för att bromsa smittspridningen. Folkhälsomyndigheten tog i samråd med Region Västerbotten beslut om skärpta råd. Råden gäller till mitten av december då de ersätts av nationella råd. – Det redan gått tre veckor men vi ser en fortsatt hög smittspridning i länet, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

01 dec 2020

Presskonferens om covid-19 onsdag 2 december

Region Västerbotten genomför på onsdag den 2 december klockan 11.00 en presskonferens om det aktuella läget kring covid-19. Vid presskonferensen, som endast går att ta del av via webben, medverkar smittskyddsläkare Stephan Stenmark och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

01 dec 2020

Digital vecka inleder 2021 – ett initiativ för regionens utveckling

Traditionellt inleds varje nytt år med Västerbotten på Grand Hôtel. I och med utvecklingen av rådande pandemi har Region Västerbotten med partners beslutat att pausa arrangemanget 2021. Region Västerbotten ställer om och erbjuder tillsammans med partners och Umeå universitet länets aktörer möjlighet att under en vecka i januari livesända digitala arrangemang.