NYHETER 2024-02-29

NASAs årliga stora forskningsmöte om humanforskning i Galveston, Texas

Forskare från Umeå universitet deltog i NASAs årliga stora forskningsmöte om humanforskning i Galveston, Texas. Anders Eklund, Tomas Bäcklund och Jan Malm presenterade sin forskning om metoder för att mäta intrakraniellt tryck (ICP) hos astronauter.

Som en del av ett större internationellt samarbetsprojekt har de särskilt utvärderat en metod för mätning med en implanterad sensor som läses av med telemetrisk teknik. Astronauters ICP i tyngdlöshet, såsom på rymdstationen, är en kritisk kunskapslucka inom rymdforskningen eftersom astronauter som är länge i rymden utvecklar allvarliga ögonproblem som överensstämmer med symptom som på jorden uppkommer vid högt ICP.

Tillbaka till nyhetslistan