NYHETER 2024-03-27

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 27 mars

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden föreslog man bland annat till regionstyrelsen att de ska godkänna en investering för 2024 av en så kallad Focused Ultra Sound-utrustning. Det är den senaste behandlingstekniken inom Deep Brain Stimulation-området. Nämnden godkände också den elfte utlysningen av Region Västerbottens spjutspetsmedel för åren 2025–2027. Det omfattar spjutspetsmedel till 15 spjutspetsprojekt som tilldelas 1 miljon kronor vardera per år, under treårsperioden.

Läs en sammanfattning av besluten:
Sammanfattning hälso- och sjukvårdsnämnden 240327

Protokoll och handlingar

Mer information

Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-570 27 07.

Politiska kommentarer

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83.

Håkan Andersson (C), 1:e vice ordförande, 070-371 21 09.

Tillbaka till nyhetslistan