NYHETER 2020-09-30

Aktuellt läge i Västerbotten om covid-19 vecka 40

Region Västerbotten kommer med rekommendation för besökare på vård- och omsorgsboenden under oktober. – Rekommendationen baseras på smittläget och i en vilja att skydda brukarna samtidigt som vi möjliggör besök, säger Maria Marklund, hygienöverläkare och chef Vårdhygien Västerbotten.

Under vecka 39 togs sammanlagt 5 254 prover, vilket är många även i nationell jämförelse per 100 000 invånare. Av dessa var 4 400 egenprovtagningskit och resterande har analyserats vid regionens egna laboratorier. Sedan starten för egenprovtagning i juni har över 27 000 prover tagits i länet.

– Vi tar fler och fler prover varje vecka och provtagningen utvecklas i hela regionen. Det är viktigt att du som provtar dig stannar hemma från jobb och skola och undviker sociala kontakter i väntan på provsvar, säger Stephan Stenmark, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Under fredagen passerade Västerbotten 1000 personer som bekräftats smittade med covid-19, och sedan ett par veckor tillbaka rapporteras en ökad smittspridning i länet.

Aktuellt läge - följ statistik om det aktuella smittläget för covid-19 i Västerbotten

– Erfarenheter från senaste veckans smittspårningar visar att vi kan bromsa smittspridningen med de befintliga rekommendationer som finns – det behövs inget nytt i nuläget. Det som behövs är ökad följsamhet till de befintliga råden, framför allt när det gäller att hålla distans, eftersom smittan kan dyka upp var som helst, säger Stephan Stenmark, och tillägger att det inte finns några tecken på smittspridning i kollektivtrafiken.

Rekommendation om munskydd 

På torsdag, den 1 oktober, hävs det besöksförbud på vård- och omsorgsboenden som infördes under våren. Inför detta har Region Västerbotten och länets kommuner gemensamt utarbetat rutiner för att kunna genomföra säkra besök på boenden.

Som tillägg till länsövergripande rutiner, rekommenderas att de som gör besök inomhus på äldreboenden i Umeå kommun använder munskydd.

– Rekommendationen baseras på smittläget i Umeå kommun och regionens och kommunens gemensamma vilja att skydda brukarna samtidigt som vi möjliggör besök, säger Maria Marklund, hygienöverläkare och chef Vårdhygien Västerbotten.

Rekommendationen gäller munskydd för både personal och besökare i första hand under oktober månad och i Umeå kommun.

– Umeå kommun väljer att följa regionens rekommendation. När man vistas i boenden i kommunen har man munskydd, både som besökare och personal. Vi kommer tillhandahålla munskydd till personalen som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden och ni som ska besöka en anhörig tar med munskydd, en variant från apotek går bra, säger Malin Sundbom, verksamhetschef, vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun.

Åtgärden blir ett tillägg till de genomarbetade rutiner som finns för besök på äldreboenden i Västerbotten och innebär inte att man kan lätta på någon av de andra rekommendationerna.

Provtagning i länet

I Lycksele erbjuds provtagning för barn över 6 år sedan den 23 september. Det är bemannat med två personer, en undersköterska och en sjuksköterska, varav en delar ut provtagningskit och en assisterar barnen.

– Hittills har flödet av barn varit ganska litet, ett par stycken per dag som mest. Däremot har det totala antalet egenprovtagningar ökat kraftigt de senaste veckorna. Efter att ha haft ganska få provtagningar i slutet på sommaren så drog vi ner på utlämningstiden, och har öppet mellan 11.30 – 12.00 alla vardagar. I dagsläget ser vi att den tiden är för kort, och vi arbetar just nu för att utöka den, berättar Anna Dahlgren, verksamhetschef på Stenbergska hälsocentralen.

Egenprovtagning är nu tillgängligt i alla länets kommuner. Även på fler orter i södra Lappland och övriga länet erbjuds barn från 6 års ålder egenprovtagning med hjälp av vårdpersonal. Läs mer om aktuella tider och rutiner för din hälsocentral eller sjukstuga på 1177.se/hitta-vard.

Provtagning av barn i Umeå planeras att komma igång i början av nästa vecka på Gösta Skoglunds väg. I måndags flyttade ut- och inlämningsstationen av kit, för både allmänheten och inom kort för barn, till en barack.

– Under måndagen var det fler än vanligt som ville hämta provtagningskit och det blev lång kö.   Därför kommer personal vid behov att dela ut kit utanför baracken, vilket förhoppningsvis kommer leda till ett snabbare flöde, säger Carola Degerman, samordnare för provtagning i Umeå.

Tillbaka till nyhetslistan