NYHETER 2021-03-08

Många fall av covid-19 i Västerbotten

Det är mycket hög smittspridning i länet och ett ansträngt läge för vården i Västerbotten. 1 070 personer bekräftades med covid-19 under vecka 9. Sedan pandemins start har 15 848 personer bekräftats med viruset. Just nu vårdas 66 personer på sjukhus och 12 av dessa på en intensivvårdsavdelning.

Förra veckan analyserades 10 770 tester för covid-19 och av dessa visade 10 procent på ett positivt resultat.

– Vi har något färre fall än tidigare men att det fortfarande är en mycket hög nivå. Vi måste fortsätta följa rekommendationerna för att bromsa smittan i hela länet och inte minst i Skellefteåområdet där fallen inte sjunker och Umeå med kringliggande kommuner där vi ser en fortsatt ökning, berättar Region Västerbottens smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Vi har en mycket hög andel av den brittiska virusvarianten i Västerbottens län som bidrar påtagligt till den pågående smittspridningen.

– Utvecklingen i Lycksele visar att det går att bromsa smittspridningen. I Lycksele och södra Lappland har antalet positiva fall minskat, och i länet som helhet ser vi även en viss minskning i åldersgruppen 0–18 år och bland personer över 60 år, berättar Stephan Stenmark.

Läget på länets sjukhus är fortsatt mycket ansträngt med en del personalbortfall i framför allt Skellefteå och Lycksele, men även inom ett antal verksamheter i Umeå.

Följ rekommendationerna

Situationen med smittspridningen är fortsatt allvarlig och det är viktigt att följa råd och rekommendationer. Träffa så få människor som möjligt, röra sig mindre ute i samhället, jobba hemifrån när det går, hålla distans, undvika onödiga resor och att använd munskydd i kollektivtrafik, när du inte kan hålla avstånd och i butiker.

– Den här veckan med sportlov får vi se som en bra möjlighet för alla som är lediga att vistas ute och göra roliga och trevliga aktiviteter som är genomförbara även med rekommendationerna att undvika onödiga resor, huvudsakligen umgås med dom man bor med och att hålla distans, avslutar Stephan Stenmark.

Tillbaka till nyhetslistan