NYHETER 2024-03-12

Nu öppnar bokningen för vårens vaccination

Från och med idag den 12 mars kan alla som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 i vår boka en tid. Vaccinationerna inleds tisdag den 19 mars.

Man som sitter med en telefon.

I vår rekommenderas vaccination mot covid-19 till personer som fyller 80 år i år eller är äldre samt till personer som är 65 år eller äldre och som behöver daglig omsorg från exempelvis hemtjänst eller på ett särskilt boende. 

– Vårens vaccinationer pågår under en kortare period, och de som hör till någon av de här grupperna kan vaccinera sig mellan den 19 mars och 30 april, säger Dan Thorn, vaccinationssamordnare i Region Västerbotten. 

Personer som bor på särskilda boenden för äldre vaccineras i hemmet, medan övriga kan boka tid på sin hälsocentral eller på Vaccinationscentrum Skellefteå. Boende i Skellefteå med omnejd rekommenderas att i första hand vaccinera sig hos Vaccinationscentrum. 

– I den vaccinationsinsats som genomförts inför vintern lyckades Västerbotten riktigt bra. 75 procent av alla som är 65 år eller äldre valde glädjande nog att vaccinera sig mot influensa och 80 procent vaccinerade sig mot covid-19. Vi hoppas att intresset är lika stort bland de som rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 nu i vår, säger Maria Marklund, smittskyddsläkare i Region Västerbotten. 

Ger ett högt skydd 

De som rekommenderas en dos i vår är grupper som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de får covid-19. 

– Vi ser att de som har tagit påfyllnadsdoserna får ett förstärkt skydd och att det ger ett bra skydd mot att bli så pass sjuk att man behöver vård på sjukhus, säger Maria Marklund. 

Personer som inte hör till någon av de här grupperna bedöms fortfarande ha ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och behöver inte vaccinera sig i vår. Till hösten erbjuds fler grupper vaccination. 

Det kan vara aktuellt att vaccinera sig utanför rekommendationerna, om en läkare bedömer att man behöver det. Vaccinationen kostar då 300 kr och det behövs en skriftlig läkarordination. 

Boka tid eller kom på drop in 

Alla som fyller 80 år i år eller är äldre kan boka tid genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Om man inte har möjlighet att boka tid på nätet eller hör till gruppen 65–79 år med daglig hemtjänst kan ringa till en hälsocentral eller sjukstuga. Det finns också drop in på vissa orter. 

Tider som går att boka själv genom 1177.se samt tider för drop in finns att se på vaccinationsbokning.regionvasterbotten.se

Läs mer

Vaccination mot covid-19 (1177.se)

Tillbaka till nyhetslistan