NYHETER 2024-02-06

Sammanfattning från regionstyrelsen 6 februari

Idag sammanträdde regionstyrelsen på Regionens hus i Umeå. Bland ärendena fanns bland annat investering i ett parkeringshus vid Skellefteå lasarett till en kostnad av 98 000 000 kronor. Parkeringshuset ska rymma cirka 350 bilar. Bakgrunden är att antalet parkeringsplatser på sjukhusområdet kommer att påverkas av Trafikverkets dragning av Norrbotniabanan.

Regionstyrelsen beslutade även att upphandla en tredjepartslogistiklösning för säkerhetskritiskt förbrukningsmaterial, samt tog ett inriktningsbeslut om att Region Västerbotten ska arbeta för att upprätta ett eget regionalt centrallager. Bakgrunden är erfarenheterna från pandemin och det rådande säkerhetspolitiska läget, vilket har visat på brister i regionens lagerhållning och försörjning av medicinskt förbrukningsmaterial. Sverige ska kunna hantera en säkerhetspolitisk kris som innebär allvarliga störningar samt krig under minst tre månader, vilket regionen inte når upp till idag. Föregående veckas hackerattack aktualiserar även dessa frågor än mer.

Sex motioner behandlades också och de går nu vidare till regionfullmäktige för beslut. Motionerna var:

  • Motion om att tillskapa fler differentierade vårdnivåer
  • Motion om förbud mot TikTok
  • Motion om att främja hälsa i hela Västerbotten
  • Motion inför SMS-livräddning i Västerbotten
  • Motion om att avveckla resursramar
  • Motion om att halvera partistödet

Sammanfattning regionstyrelsen 240206

Protokoll och tillhörande handlingar

 

Mer information och politiska kommentarer

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.

Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.

Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Tillbaka till nyhetslistan