NYHETER 2021-05-26

Störningar i Region Västerbottens webbtidbokning

På grund av tekniska problem går det just nu inte att boka, omboka eller avboka tider via 1177.se. Det påverkar bland annat möjligheten att boka tid för vaccinering via webben. Arbetet med att ta fram en aktivitetsplan för att lösa problemet pågår.

De problem som under tisdagen orsakade störningar för flera regioner i 1177 Vårdguidens plattform är avhjälpta. Parallellt har nya tekniska bekymmer uppstått i det system för webbtidbokning som Region Västerbotten använder vilket gör att det fortfarande inte är möjligt att använda sig av tjänsten.

Just nu genomför regionens it-personal tillsammans med leverantören ett intensivt felsökningsarbete för att komma till rätta med problemet. Kortfattat består störningarna i att prestandan i journalsystemet sedan tisdagsmorgonen påverkas negativt när e-tjänster som kommunicerar med det kopplas på. Av patientsäkerhetsskäl har därför möjligheten att boka tider via webben tillfälligt stängts av tills problemet är löst. Arbetet med att ta fram en aktivitetsplan för att lösa problemet pågår.

Avbrottet begränsas till allmänhetens möjlighet att boka, omboka eller avboka tider via webbenInternt inom regionen kan fortfarande bokningar ske. Avbrottet påverkar inte kritisk vårdverksamhet och innebär ingen risk för patienter.

Regionen uppmanar allmänheten att hålla sig uppdaterade via 1177.se för information och att försöka boka tid vid ett senare tillfälle. Regionen vill också påminna om att det inte går att ringa 1177 för att få hjälp med att boka tid.

Region Västerbotten går ut med mer information när den finns tillgänglig.

Tillbaka till nyhetslistan