NYHETER 2022-03-09

Två år av pandemi – vad tar vi med oss?

Två år har gått sedan de första fallen av covid-19 konstaterades i Västerbotten. Fem personer hade kommit hem från norra Italien och testat positivt för det nya coronaviruset. Sedan dess har hälso- och sjukvården ställts inför stora utmaningar, men också visat på en sällan skådad förmåga att ställa om när det gäller.

Maria Marklund är medicinsk chef och hygienöverläkare i Region Västerbotten. Foto: Linn Johansson

– Vi är trötta och slitna, men som organisation har vi lärt oss oerhört mycket. Inom hälso- och sjukvården är vi väldigt bra på att vara flexibla och lösningsorienterade. Vi har också utvecklat våra samarbeten nationellt och regionalt, kanske framför allt samarbetet med kommunerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Under våren kommer Region Västerbotten att göra ett antal nedslag i olika delar av verksamheten runt om i länet och höra hur de har påverkats av pandemin. Först ut är vårdhygien.

Inom området vårdhygien arbetar man dagligen med att förebygga att vårdrelaterade infektioner uppstår och sprids inom vården. Maria Marklund är medicinsk chef och hygienöverläkare och minns att hennes verksamhet var väl förberedda när de första fallen konstaterades i Västerbotten.

 – Hela arbetsgruppen kavlade upp ärmarna och körde, och har gjort det sedan dess. Jag tänker att det var bra att vi inte riktigt visste då vad vi hade framför oss, att vi skulle leva i en pandemi så länge, säger hon.

Hon berättar att många var oroliga i början, men att det är ett annat lugn i organisationen nu och att hon själv har lärt sig att förhålla sig till förändringar. Även hon betonar vikten av samarbete.

– Det vårdhygieniska arbetet är inte så annorlunda i dag. Vi provtar fortfarande personal och smittspårar inom vård och omsorg. Men det vi tar med oss i framtiden som en lärdom är samarbetsformerna som vi har utvecklat, både mellan aktörer inom regionen och mellan regionen och kommunerna. De kommer att vara jätteviktiga även i framtiden, säger Maria Marklund.

Tillbaka till nyhetslistan