NYHETER 2024-04-16

Vaccination mot mässling viktigt vid utlandsresor

Antalet fall av mässling fortsätter att öka runtom i Europa, och den som smittas riskerar att bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt att se till att man är vaccinerad om man planerar att resa utomlands i sommar.

Pappa med ett litet barn.
Vissa kan behöva vaccinera sig mot mässling inför utlandsresor, till exempel små barn som ännu inte vaccinerats inom vaccinationsprogrammet för barn. Foto: Jonas Westling

Just nu ökar antalet fall av mässling runtom i Europa. Mässling är en mycket smittsam virussjukdom, som bland annat orsakar hög feber och utslag. Den som smittas riskerar att bli allvarligt sjuk, och det kan till och med bli livshotande.

Sedan 1982 ingår vaccin mot mässling i vaccinationsprogrammet för barn. Vaccinet är mycket effektivt, och skyddar även mot röda hund och påssjuka.

– Tack vare den höga vaccinationstäckningen är sjukdomen ovanlig i Sverige. Vid de utbrott som varit är det vanligtvis en ovaccinerad person som smittats utomlands på resa, och sedan sprider det vidare när de kommer hem till Sverige, säger Martin Angelin, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Region Västerbotten har inte haft några fall av mässling sedan 2018.

– Eftersom smittspridningen av mässling ökar är det särskilt viktigt att se över sitt vaccinationsskydd om man ska resa utomlands, även inom Europa. Det behövs två doser för att få ett fullgott skydd, säger Martin Angelin.

De bör vaccinera sig

I det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ges en första dos vid 18 månaders ålder och en andra dos i årskurs 1 eller 2. Ska man resa till ett land som innebär en ökad smittrisk, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn vaccineras innan avresa från och med nio månaders ålder. Vaccinet kan ges från och med sex månaders ålder om det finns särskilt hög risk för smittspridning.

Vaccination rekommenderas också till vuxna som är ovaccinerade eller som enbart är vaccinerade med en dos.

– Det kan till exempel vara om man är född innan vaccination mot mässling blev en del av vaccinationsprogrammet för barn. Man vaccinerade mot mässling även innan 1982, men eftersom det inte ingick i vaccinationsprogrammet så kan det ha varierat över landet och vissa kan ha fått bara en dos. Det kan också vara aktuellt för personer som inte är födda i Sverige, eftersom vaccinationsprogrammen kan se olika ut i olika länder, säger Martin Angelin.

Den som behöver vaccinera sig kan kontakta sin hälsocentral.

Läs mer

Vaccination mot mässling (1177.se)

Tillbaka till nyhetslistan