Nyheter

31 maj 2019

Regionala projektmedel - förnyat ansökningsförfarande

Från och med den 3 juni kommer Region Västerbotten att använda sig av så kallade "ansökningsomgångar" som finns i begränsade perioder. Det innebär att ansökningar endast kan lämnas in under de angivna datumen som styr ansökningsomgångarna, och att det är tekniskt omöjligt att inkomma med sena ansökningar.

31 maj 2019

Ny klimatsmart hållplats byggs mellan Umeå universitet och Nus

Umeå kommun bygger en klimatsmart busshållplats mellan universitetet och Norrlands universitetssjukhus. Samtidigt byggs även en del andra ytor om i närheten av hållplatsen för att förbättra tillgänglighet och trafiksäkerhet. Bland annat får övergångsstället vid Universum en ny placering och gång- och cykelvägen får en ny dragning.

31 maj 2019

Mona prisas för sin forskning

Mona Olofsson är den biomedicinska analytikern som fick det första fyslabjobbet på Skellefteå lasarett 1975. Hon har sedan 2001 tillsammans med professor Kurt Boman arbetat med att ständigt utveckla och arbeta i forskningsprojekt som andas framtidens vård. 2015 disputerade hon inom sitt forskningsområde hjärtsvikt och har nu tilldelats Mona Schlyters kliniska pris.

29 maj 2019

Nordiskt toppmöte i Lycksele

De politiska ledningarna för Nordlands fylkeskommune, Österbottens förbund och Region Västerbotten träffades i samband med Mötesplats Lycksele för att diskutera och anta ett gemensamt ställningstagande om fördjupat samarbete, fler infrastruktursatsningar och ett gemensamt EU-program. Regionerna har gemensam historia, gemensam kultur och gemensamma intressen. Förutsättningarna för att utveckla samarbeten ytterligare är goda och den politiska ambitionen är hög.

27 maj 2019

Kampen mot kvinnovåld och glesbygdsmedicin i fokus för nya hedersdoktorer

Carmen Vives Cases och Roger Strasser blir nya hedersdoktorer vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet.

23 maj 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 23 maj

Idag torsdag den 23 maj har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

23 maj 2019

​Västerbottens kulturstipendiater uppvaktades vid Mötesplats Lycksele

Vid inledningen av Region Västerbottens framtidsdagar i Lycksele den 22 maj uppmärksammades Västerbottens kulturstipendiater 2019. Ett hedersstipendium och tre utmärkelser inom bildkonst, teater och dans delades ut till konstnärer aktiva i Västerbotten.

20 maj 2019

Solenergi på Lycksele lasarett

Den nya solcellsanläggningen på Lycksele lasarett togs i bruk i slutet av april och producerar cirka 40 000 kilowattimmar per år. Tillsammans med Region Västerbottens första anläggning, på Geriatriskt centrum i Umeå minskar de regionens kostnader för el med mer än 100 000 kronor per år.

17 maj 2019

Sorkfeber i Norrland kan rädda liv på andra sidan jorden

Tack vare norrlänningars sorkfeber kan det i framtiden bli möjligt att rädda livet på människor på andra sidan jordklotet. Nu startar ett internationellt forskningsprojekt som ska ta fram läkemedel mot dödliga virus som sprids mellan djur och människa.

16 maj 2019

Välkommen att diskutera din projektidé!

Tillväxtverket öppnar en ny ansökningsomgång för det regionala strukturfondsprogrammet Övre Norrland. Passa på att diskutera er projektidé med handläggare från Tillväxtverket och Region Västerbotten på plats i Umeå.

16 maj 2019

Internationell gruvkonferens till Skellefteå

Gruvaktörer från hela världen samlas i Skellefteå 12-13 juni när OECDs internationella gruvkonferens ”Mining regions and Cities” arrangeras. Dagarna fylls av ett fullspäckat program där ledande företrädare för gruv- och mineralindustrin från hela världen, nationella och regionala aktörer samt representanter för EU och OECD diskuterar dessa frågor om bland annat resurseffektivitet och råmaterial.

15 maj 2019

Livsviktigt med cellprov

Regelbunden cellprovtagning minskar risken för livmoderhalscancer. Ändå är det många som inte går när de blir kallade. Nu är det återigen dags att lägga fokus på länets kvinnor och vikten av att ta cellprov.

15 maj 2019

Länets första certifierade kontinensmottagning finns i Skellefteå

Vi pratar för lite om kiss och bajs, även inom vården. På Kvinnokliniken vid Skellefteå lasarett vill man ändra på det. Nu har den utsetts till länets första certifierade kontinensmottagning.

15 maj 2019

Hjärntrötthet, eller vad vi nu ska kalla det...

Den 14 maj var internationella strokdagen

15 maj 2019

Blodgivare räddade Anders liv

År 2013 fick Anders Örtelius beskedet att han hade leukemi. Nu fem år senare är han friskförklarad. Tack vare blodgivare och en stamcellsdonator klarade han den tuffa behandlingen och är årets ambassadör för Blodomloppet i Umeå.

09 maj 2019

Fler väljer att resa med kollektivtrafiken efter testperiod

Anställda på Region Västerbotten som jobbar i Umeå och Sävar har under 30 dagar i januari och februari testat att åka buss eller tåg till jobbet. Efter att de testat vill fler än hälften fortsätta åka kollektivt.

06 maj 2019

Regiondirektörens förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

Idag lämnar regiondirektör Kent Ehliasson enligt uppdrag över en plan för omställning för en hållbar ekonomi till regionstyrelsens arbetsutskott. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt för att vända den negativa kostnadsutvecklingen så att Region Västerbotten kan leverera hälsa, vård och utveckling i framtiden.

06 maj 2019

Krafttag för bättre handhygien

Sommaren innebär ny personal, varmare klimat och ett högt tempo inom hälso- och sjukvården. Region Västerbotten lagt in extra kommunikationsinsatser för att påminna och uppmärksamma vårdpersonal om vikten av att använda handsprit för att minska smittspridning.

02 maj 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 2 maj

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.