Mante Hedman

Jag är distriktsläkare vid Storumans sjukstuga sedan 2008. Dessförinnan arbetat som läkare i Sävar och Sollefteå. Jag är gift, har barn och barnbarn. Har tidigare bott i Storuman, men nu bor jag i Umeå och pendlar till Storuman. Jag är även adjungerad adjunkt vid läkarprogrammet i Umeå och är doktorand vid Allmänmedicin. Min roll på GMC är forskning och deltagande i forskningsgrupp. 

Bakgrund 

Tidigare lärare. Läkarexamen 1997. AT-tjänst i Lycksele/Storuman. ST i allmänmedicin påbörjad i Sävar och slutförd i Sollefteå. Arbetade då på distrikt och som läkare vid Österåsens Hälsohem, där jag också var tf chef under ett par år.

Projekt

 • Sjukstugemodellen i Norra Sverige. Doktorandprojekt inkluderande 4 delstudier:
   1. Clinical profile of rural community hospital inpatients in Sweden – a register study (publicerad)
   2. Doctors’ experiences of providing care in rural hospitals in Southern New Zealand – a qualitative study (manus inskickad till tidskrift)
   3. Doctors’ experiences of providing care in rural community hospitals in northern Sweden – an interview study (under analys)
   4. Skiljer sig vårdåtgärder i sjukhusvården av hjärtsvikt mellan glesbygdssjukstugor och sjukhus? (i uppstart)
 • Attityder till allmänläkaryrket bland läkarstudenter – en långtidsstudie. Enkätstudie bland läkarstudenter i Umeå och Uppsala om deras attityder till allmänläkaryrket. Uppföljning av studenters attityder från termin 1, 6, 11 och 5 år efter avslutad utbildning. Min roll är medforskar
 •  Glesbygdsmedicinskt spår vid Läkarprogrammet Umeå Universitet med klinisk praktik vid Storumans sjukstuga
 • Klinisk undervisningsmottagning (KUM) vid Storumans sjukstuga

Publikationer

 • Sjukstugor i Lapplands glesbygd. Mante Hedman. Allmänmedicin nr 2, 2016 s. 42-44. 
 • Sjukstugan – på väg ut eller in?? Lars Agréus, Mante Hedman, Stig Hyddmark och Stefan Lindgren Allmänmedicin nr 1 2017, 33-34.
 • På Nya Zeeland är ”Rural medicine” en egen specialitet. Peter Berggren, Mante Hedman. Distriktsläkaren nr 3 2019, s 46-48.
 • Sjukstugorna – en vinnande modell i norr. Mante Hedman Palliativ Vård nr 1 2020, s. 26-28.

Clinical profile of rural community hospital inpatients in Sweden - a register study.

Hedman MH, Boman KB, Brännström MB, Wennberg PW.
Scand J Prim Health Care 2021:39(1):92-100.
Web of Science® citeringar 0

 

Umeå University's proposed "Rural Stream" - An effective alternative to the longitudinal integrated clerkship model for small rural communities?

Carson D, Wennberg P, Hultin M, Andersson J, Hedman M, Berggren P.
Educ Health (Abingdon) 2020:33(1):3-7.
[Länkar: PMID: 32859873 | DOI länk]

 

Association between insulin resistance and GAD65-autoantibody levels--a pilot study in an adult non-diabetic population.

Hedman MHH, Rolandsson OR, Hägg EH, Mincheva-Nilsson LMN, Lindahl BL. Autoimmunity 2004:37(1):33-6.

 

Mante Hedman Doktorand, Läkare, specialist i allmänmedicin
E-post
mante.hedman@regionvasterbotten.se
Mobil
+46702458687