Kalendarium

2021-02-26

10:00 - 10:55

Sista anmälningsdag: 2021-02-22
Lokal/plats:
Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-03-01

09:00 - 16:00

Lokal/plats:
​Internet

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-03-10

10:00 - 10:55

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-03-15

00:00 - 17:00 600 kr

Sista anmälningsdag: 2021-03-08
Lokal/plats:
Internet

Målgrupp
Bibliotekspersonal

2021-03-16

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-03-15
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Barn- och skolbibliotekarier i Västerbotten

2021-03-16

15:00 - 15:55

Sista anmälningsdag: 2021-03-15
Lokal/plats:
Webbmöte

Målgrupp
Barn- och skolbibliotekarier i Västerbotten

2021-03-18

10:00 - 10:55

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-03-23

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-03-21
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-04-20

09:00 - 12:00

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekschefer i Västerbotten

2021-04-28

09:00 - 09:55

Sista anmälningsdag: 2021-04-26
Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekspersonal i Västerbotten

2021-06-01

09:00 - 12:00

Lokal/plats:
​Webbmöte

Målgrupp
Folkbibliotekschefer i Västerbotten