NYHETER 2020-07-03

Ny stödmöjlighet för besöksnäringen i Västerbotten

Region Västerbotten har ansökt och beviljats 12 miljoner kronor från Europeiska regionalfondentill stöd för länets företag som drabbats av corona-pandemin. En del av pengarna reserveras för besöksnäringen där företag med upp till 49 anställda nu kan söka stöd för att anpassa och utveckla sina verksamheter.

Natur fjäll, gångstig

– Vi har tidigare gått ut med en omställningscheck för företag med upp till nio anställda. Nu kan vi öppna upp för större företag i en bransch där många har säsongsanställd personal, säger Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör vid Region Västerbotten.

Stödet är sökbart till och med 31 december 2020 och är maximerat till 500 000 kr. Det kan omfatta både mjuka och hårda kostnader, till exempel marknadsföringsinsatser och anpassning av lokaler samt en del av kostnader för löneutbetalningar. Även utsatta företag inom detaljhandeln i länets inlandskommuner kommer att kunna söka stöd.

– Den västerbottniska besöksnäringen drabbas hårt när norrmän och övriga utländska turister uteblir. Det är oerhört betydelsefullt att vi med hjälp av EU-medel kan stötta en av länets mest utsatta branscher, säger Rickard Carstedt (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten.

Mer information om stödmöjligheter hittar du här

 

 

Tillbaka till nyhetslistan