Sofia Kling

Jag arbetar som huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa som är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Dalarna, Sametinget och ett flertal samiska organisationer. Vårt mål är en hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket i Sverige. Bland annat har vi tagit fram en Strategi för samisk hälsa som samtliga fyra regioner har antagit. Jag bor i Östersund (Staare, på sydsamiska) och arbetar därmed på distans. 

Bakgrund

Jag är gymnasielärare i grunden men har också en doktorsgrad i historia. Min forskning handlade om barngränsning och abort under decennierna runt förra sekelskiftet. Jag har även forskat kring ofrivillig barnlöshet under 1940- och 50 talen. Sedan 2013 arbetar jag med samisk hälsa.

Sofia Kling Huvudkoordinator
E-post
sofia.kling@regionvasterbotten.se
Mobil
073-069 28 84