Nyheter

29 nov 2019

Fastighetsarbete på akutmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus

Ett borrnings- och installationsarbete påbörjas måndag den 2 december inför renovering och iordningställande av urologmottagningen på våningen ovanför. Arbetet beräknas pågå under två veckor.

29 nov 2019

1177 Vårdguiden Västerbottens julkalender på Facebook

Vill du göra denna december lite mindre stressfylld och få råd kring hur du kanske gör julen 2019 till den bästa du haft? Då ska du följa julkalendern på 1177 Vårdguiden Västerbottens Facebook.

29 nov 2019

Umeå i Sverigetopp i forskning om klinisk behandling

Forskningen vid Umeå universitet och Region Västerbotten håller sig väl framme i Vetenskapsrådets tilldelning 2019 av medel till klinisk behandlingsforskning. Bara Karolinska institutet och Stockholms läns landsting får mer.

29 nov 2019

Frågor som gör våldsutsatta barn synliga

Alla som jobbar med barn inom exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolhälsovården borde rutinmässigt fråga barn om våld. Det är frågor som kan rädda liv.

28 nov 2019

Stöd för regionens motion om innovativa läkemedel

Region Västerbottens motion om nya affärsmodeller för innovativa läkemedel fick stöd på Sveriges Kommuner och Regioners kongress. Nu inleds arbete för att utveckla nya modeller för betalning.

27 nov 2019

Effektiv metod för att komma tillbaka till arbetet

Genom metodstödet ADA+ kan sjukskrivna få stöd att komma tillbaka till arbetet. En rehabiliteringskoordinator samordnar kontakten mellan medarbetare och chef, som också får verktyg att gå vidare med rehabiliteringsprocessen. – Ett femtiotal personer med utmattningssyndrom har deltagit i metoden och över 90 procent var tillbaka i arbete på hel- eller deltid vid uppföljning efter ett år, säger Therese Eskilsson, lektor, forskare och sjukgymnast.

26 nov 2019

Krafttag mot inkontinens ledde till certifikat för kirurgmottagningen i Skellefteå

Kirurgmottagningen på Skellefteå lasarett är den första av sitt slag i Sverige att utnämnas till certifierad inkontinensmottagning. På måndagen fick uroterapeut Jonas Forssander och hans kollegor på kirurgmottagningen motta utmärkelsen. – Vi är stolta och glada över att i vår roll som specialistklinik kunna erbjuda högkvalificerad hjälp vid inkontinens och tömningsbesvär. Många lider i onödan på grund av okunskap, säger Jonas Forssander.

26 nov 2019

DEBATT Har Sverige möjlighet att bota sällsynta sjukdomar eller ska vi tvingas säga till människor att de är för dyra?

Vården står inför stora genombrott vad gäller nya behandlingsalternativ inom cell- och genterapi, vilket medför stora utmaningar. För att patienter med svåra, ibland sällsynta, sjukdomar ska få tillgång till bästa möjliga behandling behöver vi se över dagens prissättning, finansiering och betalning för dessa behandlingar.

25 nov 2019

Medicinhistoriskt museum i Umeå i nya lokaler

Västerbottens medicinhistoriska förening invigde på måndagen sitt nya museum på Norrlands universitetssjukhus. I helt nya lokaler, placerad mellan apoteket och centralhallen, visas hälso-och sjukvårdens utveckling i Västerbotten.

22 nov 2019

Två gånger är en vana! 280 besökare på konferensen Digitala Västerbotten!

För andra gången arrangerades konferensen Digitala Västerbotten under en heldag den 21 november. Engagemang för utveckling var en av huvudfrågorna under dagen, helt enkelt därför att det är så viktigt och grundläggande för kommande versioner av Västerbotten och Sverige.

20 nov 2019

Sammanfattning från regionfullmäktige den 19–20 november

Regionfullmäktige har sammanträtt i Umeå. Läs en sammanfattning av de beslut fullmäktige fattade.

20 nov 2019

Skandinavisk design till New York

Den 19 oktober landade 16 svenska designföretag i New York. Arctic Design of Sweden har samlar en grupp unika, kvalitetsmedvetna designers från norra Sverige, vars produkter kommer att visas på ”Gateway”, Svensk-Ameriakanska Handelskammarens innovationshub.

19 nov 2019

Region Västerbotten med i regeringssatsning kring traumavård för barn

Region Västerbotten har utsetts till modellområde för en regeringssatsning för att öka kunskapen kompetensen för traumavård i Sverige för barn och ungdomar. En mängd aktiviteter är påbörjade i Västerbotten och fokus ligger på barnens bästa.

18 nov 2019

Regionfullmäktige sammanträder den 19–20 november

Den 19–20 november sammanträder regionfullmäktige i Umeå. Följ mötet på plats som åhörare eller via sändningen här på regionens webbplats och vår facebooksida.

18 nov 2019

Antibiotikan behöver skyddas för framtiden

De flesta lindriga infektioner läker utan antibiotika, oavsett om de orsakas av bakterier eller virus. Antibiotika ska därför bara användas när det verkligen behövs. Under antibiotikaveckan 18-24 november, uppmärksammas antibiotikaresistens som är ett allvarligt och växande hot mot vår hälsa.

14 nov 2019

Nya och efterlängtade parkeringsplatser vid Norrlands universitetssjukhus

Du som parkerat runt området på Norrlands universitetssjukhus den sista tiden har kanske uppmärksammat att markarbeten och trädfällning har pågått i närheten av flera parkeringsytor - resultatet blir fler parkeringsplatser för besökare och personal.

12 nov 2019

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden den 12 november

Idag tisdag den 12 november har Region Västerbottens hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Läs en sammanfattning av nämndens beslut.

12 nov 2019

Första fallen av influensa i Västerbotten

I Umeå-området finns nu ett par personer med bekräftad influensa A. De har smittats i länet.

08 nov 2019

Kortare väntetider till läkarbesök och operation i Västerbotten

Nyligen presenterades siffrorna för väntetider i hälso- och sjukvården för september 2019 som ligger till grund för de första utbetalningarna av den nya kömiljarden. Region Västerbotten är den enda region i landet som förbättrat tillgängligheten med 5 procentenheter eller mer både till specialistbesök och till åtgärder. Därmed får man full pott av kömiljardmedlen.

05 nov 2019

Sammanfattning från regionstyrelsen den 5 november

Idag sammanträdde regionstyrelsen i Region Västerbotten. Läs en sammanfattning av styrelsens beslut.

05 nov 2019

Samband mellan byggnadsrelaterad ohälsa och utmattning

Ett hundratal medarbetare vid Norrlands universitetssjukhus har deltagit i en studie för att se varför vissa blir sjuka av inomhusmiljö och andra inte. Nu är den avslutad och några resultat är intressanta. – Personer med byggnadsrelaterad ohälsa ser ut att utveckla utmattningssyndrom mer än andra, säger Anna-Sara Claesson, docent i psykologi vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet.

04 nov 2019

Region Västerbotten uppmärksammar donationsveckan

Donationsveckan får fler att ta ställning i den livsviktiga frågan om organ- och vävnadsdonation. För nionde året i rad deltar Region Västerbotten med lokala informationsinsatser.

01 nov 2019

Strukturerad uppföljning och effektiviserad vård med ny applikation - RehabkompassenTM

En applikation som ska ge bättre bedömning av vårdbehov har tagits fram vid Norrlands universitetssjukhus. Med hjälp av enkätsvar i 1177 vårdguiden ska vården kunna individanpassas och möjliggöra för patienten att följa sin egen hälsoutveckling.